5E1A9672

   A Hollywood star quickly paces through the streets of the New York City and disappears behind the door of a five-star hotel; a wife of a prominent politician gets on a yacht holding a Hermes bag in her hand; an editor of a prestigious fashion magazine gracefully gets out of a black Mercedes and presents her immaculate minimalist outfit to the photojournalists. We all know these magazine shots, in which women look like a million dollars.

   In the distant past, a woman from the upper classes always looked different than other female representatives of the society. The outfit was a determinant of her status; it had to fulfil certain norms and be really expensive. Impersonating an affluent lady was, therefore, impossible. Today, it is a lot easier to create the impression of a luxurious image. We all have at least one girl in the circle of our friends who knows how to do it, even though you can search for six digit numbers on her account in vain. Why do some women look like a million dollars? Check out the rules that they follow.

***

   Gwiazda Hollywood idzie szybkim krokiem ulicami Nowego Jorku i znika w drzwiach pięciogwiazdkowego hotelu; żona prominentnego polityka wsiada na jacht trzymając w ręku torebkę od Hermesa; redaktorka prestiżowego magazynu o modzie z gracją wysiada z czarnego Mercedesa i prezentuje fotoreporterom swój nienaganny minimalistyczny strój. Wszyscy znamy te zdjęcia z gazet, na których kobiety wyglądają jak milion dolarów. 

   W dalekiej przeszłości, kobieta z wyższych sfer zawsze wyglądała inaczej niż reszta przedstawicielek społeczeństwa. Strój był wyznacznikiem jej statusu, musiał spełniać określone normy i kosztować prawdziwy majątek. Podszywanie się pod majętną damę było więc niemożliwe. Dziś znacznie łatwiej jest stworzyć wrażenie luksusowego wizerunku. Wszystkie mamy w swoim towarzystwie chociaż jedną koleżankę, która to potrafi, chociaż na jej koncie na próżno szukać sześciocyfrowych liczb. Dlaczego niektóre kobiety wyglądają jak milion dolarów? Sprawdźcie zasady, którymi się kierują. 

5E1A9405

1. They always have immaculately stylised and clean hair.

Each day, stars and millionaires are visited by hairdressers. While they are browsing through their Instagram accounts, the masters of hairdressing see to it that their customers' hair looks perfect throughout the whole day. My mother often told me that it is better to leave the house without makeup than to leave it with unstyled and messy (or even worse: dirty) hair, as our hair is the reason why we come across as well-groomed and classy women. I don't mean elaborate constructions in the form of buns and perfect curls, but a fresh, light, and natural hairdo that is easy to create. After washing your hair, it is best to dry it upside down and carefully brush it with a dense brush. Then, use at least five wide curlers for the upper part of your hair and remove them after a couple of minutes. Apply smoothing cream that will, at the same time, nourish your hair (for example this one) and delicately apply some hairspray. Carrying a small brush or a comb in your handbag is a must – use them to brush or comb your hair when you've got a spare moment.

1. Zawsze mają nienagannie ułożone czyste włosy.

   Do gwiazd i milionerek codziennie przychodzą fryzjerzy. Kiedy one przeglądają Instagram, mistrzowie fryzjerstwa dbają o to, aby włosy ich podopiecznych przez cały dzień wyglądały idealnie. Moja mama często powtarzała mi, że lepiej wyjść z domu bez makijażu niż z nieułożonymi (albo jeszcze gorzej: nieumytymi) włosami, bo to one sprawiają, że prezentujemy się jak zadbane kobiety z klasą. Nie mam tu na myśli misternych konstrukcji w postaci koków i idealnych loków, ale świeżą lekką i naturalną fryzurę, którą łatwo stworzyć. Najlepiej będzie jeśli po umyciu włosów wysuszysz je trzymając głowę w dół i dokładnie rozczesując włosy gęstą szczotką. Następnie nałóż chociaż pięć szerokich wałków na wierzchnią część włosów i ściągnij je po kilku minutach. Wetrzyj we włosy produkt wygładzający i odżywiający je jednocześnie (na przykład ten) i delikatnie spryskaj lakierem. Koniecznie noś w torebce małą szczotkę lub grzebień i w wolnej chwili przeczesz włosy. 

5E1A9224

Professional Therapy Repair Balm Spray is a very rich no-wash conditioner in a spray. This is a treatment for hair that is damaged after the summer and sunbathing. I additionally use a mask from the same line. The brand has prepared a 20% discount for you on all products on Biutiq.pl. It is enough to insert the code "kasia20" during the purchase.

2. They fit their clothes at the dressmaker's, or even better: their clothes are tailor-made!

Trousers, shirts, coats, skirts, and mainly dresses are clothes which should be ideally fitting our figure. Trouser legs that are too long, a waist that is too high, shoulders that are too wide are slips that can be spotted at first glance. They immediately give away our sloppiness. Therefore, since I can remember, I've been visiting my dressmaker. I come to my dressmaker with each newly bought item that doesn't fit me perfectly.

Girls who really want to stand out and pay much attention to details sometimes decide to go for tailor-made clothes. In the past, it was indeed quite an investment, but today, you can find cheaper and equally good solutions. Not being able to find a classic black dress that has a cut reminiscent of the 50s style in the shops, I decided to get a tailor-made one. I submitted my measurements on-line (on SzyjemySukienki), chose a project, and after two weeks, an ideal dress arrived at my home.

Professional Therapy Repair Balm Spray to bardzo bogata odżywka w formie sprayu, która nie wymaga spłukiwania. To kuracja dla włosów zniszczonych po lecie i kąpielach słonecznych. Ja używam dodatkowo maski z tej samej serii. Marka przygotowała dla Was 20% rabatu na cały asortyment sklepu Biutiq.pl, wystarczy, że przy zakupach wpiszecie kod: kasia20.

2. Ubrania dopasowują u krawcowych, albo jeszcze lepiej: szyją na miarę!

Spodnie, koszula, płaszcze, spódnice i przede wszystkim sukienki to ubrania, które powinny być idealnie dopasowane do naszej sylwetki. Za długie nogawki, zbyt wysoki stan, za szerokie ramiona to gafy, które widać na pierwszy rzut oka. Od razu zdradzają naszą niedbałość. Dlatego odkąd pamiętam korzystam z usług krawcowej i odnoszę do niej każdą nowo zakupioną rzecz, która nie leży na mnie idealnie. 

Dziewczyny, które naprawdę chcą się wyróżniać i przywiązują dużą wagę do detali decydują się czasem na szycie ubrań u krawca. Kiedyś była to faktycznie spora inwestycja, ale dziś można znaleźć tańsze a równie dobre rozwiązania. Ja, nie mogąc znaleźć w sklepach klasycznej czarnej sukienki, nawiązującej krojem do lat pięćdziesiątych zdecydowałam się na jej uszycie. Przez internet (na stronie SzyjemySukienki) podałam swoje wymiary, wybrałam projekt i po dwóch tygodniach dotarła do mnie idealna sukienka. 

5E1A9776

Wybrałam model Vivien (można wybrać dowolny kolor), ale poprosiłam o brak tiulu pod spódnicą, aby nie była zbyt szeroka.

I chose Vivien model (you can choose any colour), but I didn't want it to have any tulle beneath the skirt so that it wouldn't be too wide.

3. They choose neat neutral colours remembering about their contrast at the same time.

There exist a couple of colours that are allies of elegance. Black, white, navy blue, grey hues, warm beiges always look sophisticated. In fact, summon up the most gorgeous outfits that went down in the history of cinema – almost all of them were based on classic combinations. The stars of our times, also on a daily basis, often opt for a combination of black colour and a white accent – they simply know that this combination won't ever let them down.

4. They have few things, but they know what to wear.

Well, maybe it isn't the whole truth, but surely, their wardrobes aren't overfilled with clothes. Even if they have got plenty, the clothes are arranged, and each piece has its place. It allows them to choose elegant everyday outfits easily. Owing to a well-organised wardrobe, they are better at assessing what clothes they need and, thanks to that, they less frequently decide to go shopping. If they arrive at a conclusion that they want to buy something, they conscientiously browse through the offer of various stores (of course, on-line so that no one can see them). They focus on one piece, define its characteristics (cut, colour, fabrics used), and search for it until they find an ideal one. A head start in such a search is using special mobile phone apps that are helpful while shopping anywhere – be it during a trip, in a café, or in your own bed in the evening. While using Domodi app (the app is available in Google Play for Android or in App Store), you can find multiple on-line stores (i. a. Zalando or Answear), which I often use myself. You can also add products to your "favourites list" and move to the shop with a single click. Moreover, with this app, you won't miss special offers and sales, and you will always be informed about the best ones. That's a really good solution to do some shopping in a more reasonable way.

3. Wybierają schludne neutralne kolory, jednocześnie dbając o ich kontrast.

  Istnieje kilka barw, które są sprzymierzeńcami elegancji. Czerń, biel, ciemny granat, szarości, ciepłe beże zawsze wyglądają szlachetnie. Przypomnijcie sobie zresztą najbardziej zjawiskowe kreacje, które zapisały się w historii kina – prawie wszystkie bazowały na klasycznych połączeniach. Gwiazdy naszych czasów, także na co dzień, często decydują się na czerń z białym akcentem – po prostu wiedzą, że ta kombinacja nigdy ich nie zawiedzie.

4. Mają niewiele rzeczy, ale zawsze wiedzą co na siebie włożyć.

No, może to nie do końca prawda, ale z całą pewnością ich szafy nie są przepełnione. Nawet jeśli mają wiele ubrań, to są one poukładane i każda z rzeczy ma swoje miejsce. To pozwala im z łatwością wybierać eleganckie zestawy na co dzień. Dzięki dobrze zorganizowanej garderobie, potrafią lepiej ocenić czego im jeszcze brakuje, a dzięki temu rzadziej decydują się na zakupy. Jeśli postanowią coś kupić, to skrupulatnie przeglądają ofertę sklepów (oczywiście przez internet, tak żeby nikt nie widział). Skupiają się na jednej rzeczy, określają jej cechy (krój, kolor, skład materiału,) i szukają jej tak długo, aż znajdą tę idealną. Dużym ułatwieniem w takich poszukiwaniach jest korzystanie ze specjalnych aplikacji na telefonie, które pozwalają robić zakupy wszędzie – czy to w trakcie podróży, czy w kawiarni, czy wieczorem we własnym łóżku. W aplikacji Domodi (aplikacja jest dostępna w Google Play dla Androida albo w App Store) znajduje się mnóstwo sklepów internetowych (m.in Zalando czy Answear), z których sama często korzystam. Można też dodawać produkty do listy "ulubionych" i przejść do sklepu za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto z tą aplikacją nie przegapi się promocji i wyprzedaży, a o najlepszych zostaniesz specjalnie powiadomiona. To naprawdę dobry sposób, aby robić rozsądniejsze zakupy.

5E1A9433

5. They don't try to pretend they're somebody else.

You don't have to be a millionaire to be confident, but without confidence, we won't look like a million dollars. Girls who have well-established self-esteem don't have to and don't even want to pretend that they are somebody else. It is important to avoid hiding oneself in the process of building one's image. Keeping the above principles in mind, create your own luxury symbols that are characteristic only of you. For Audrey Hepburn, these were black ballet flats that she simply found comfortable, for Jackie Kennedy, these were large sunglasses, and for the Olsen sisters, it is the "black total look" from Monday till Friday. For me, such a thing is my camera with which I rarely part. And what about you?

5. Nie próbują udawać kogoś innego.

   Nie trzeba być milionerką aby być pewną siebie, ale bez pewności siebie nie będziemy wyglądać jak milion dolarów. Dziewczyny, które są przekonane o własnej wartości nie muszą i nie chcą udawać kogoś kim nie są. To ważne, aby budując swój wizerunek nie przykryć przypadkiem samej siebie. Pamiętając o powyższych zasadach, stwórz swoje własne symbole luksusu, charakterystyczne tylko dla Ciebie. Dla Audrey Hepburn były to czarne baletki, w których było jej po prostu wygodnie, dla Jackie Kennedy wielkie okulary "muchy", a dla sióstr Olsen "black total look" od poniedziałku do piątku. Dla mnie, taką rzeczą jest mój aparat, z którym właściwie się nie rozstaje. A dla Ciebie?

5E1A9756