Life is twisted sometimes – it sometimes happens that we put a lot of effort into something that doesn’t bring tangible effects. Most often, I experience such a situation with cooking – as the attempts of preparing a duck have lately ended up in a trash can – but I see the relationship in the exercises that I do increasingly more often. In the past, I exercised for hours on end and it was difficult for me to see any changes in my body (I even sometimes noticed a change for the worse!). And since for almost ten years, I’ve been testing a variety of sports disciplines, workouts, and celebrity exercise sets, I’ve decided to prepare a small skirmish between what was effective and what was a total mistake.

1. Yoga vs. ballet for adults

Yoga, which has attained the status of religion for some, was an occasion to take a nap for me. After a few sessions, I’d noticed that I’m more relaxed and I’ve got a clearer head, but I couldn’t see any effects in my appearance (a one-hour session allows to get rid of calories that are two bananas’ worth). However, I’ve got far better memories from ballet for adults. At some point I was so “into” it that I even bought ballet shoes and there was only one step separating me from running around the room in a swan outfit. In Tricity, you won’t have any problems finding a group for beginners, so you don’t have to worry that half of the participants will have their legs wrapped around their necks upon entering. The intensity of exercises is considerably greater in comparison to yoga sessions, but after a 1-hour training, you don’t really feel that exhausted. When doing ballet for adults, we improve our deep muscles, owing to which our figure straightens – an ideal option for people who are trying to fight hunching.

* * *

   Życie bywa przewrotne – czasem zdarza się, że wykonując gigantyczną pracę nie osiągamy adekwatnego do wysiłku efektu. Najczęściej mam tak co prawda z gotowaniem – bo próby przygotowania kaczki po polsku skończyły się ostatnio w śmietniku – ale coraz częściej widzę tę samą zależność w uprawianych przeze mnie ćwiczeniach. Kiedyś wylewałam z siebie miesiącami siódme poty i nie bardzo mogłam dostrzec pozytywne zmiany (ba! czasem wydawało mi się, że jest gorzej!). A ponieważ od blisko dziesięciu lat testuję różnego rodzaju dyscypliny sportowe, treningi i celebryckie zestawy ćwiczeń, to postanowiłam przygotować mały pojedynek pomiędzy tym co działało, a co zupełnie się u mnie nie sprawdziło.

1. Joga vs. balet dla dorosłych
   Joga, która dla niektórych jest już prawie religią, dla mnie była przede wszystkim okazją do drzemki. Po kilku lekcjach zauważyłam, że jestem bardziej wyciszona i na chwilę ustaje moja gonitwa myśli, ale efektów w moim wyglądzie nie widziałam żadnych (godzinne zajęcia pozwalają pozbyć się kalorii odpowiadającym ledwo dwóm bananom). Ja natomiast dużo lepiej wspominam balet dla dorosłych. W którymś momencie „wkręciłam” się do tego stopnia, że nawet kupiłam pointy i mało brakowało, abym biegała po sali w stroju łabędzia. W Trójmieście bez problemu można znaleźć grupę dla początkujących, więc nie trzeba się obawiać, że po wejściu na salę reszta uczestników będzie już miała jedną nogę owiniętą wokół szyi. Intensywność ćwiczeń jest znaczenie większa niż na jodze, ale po godzinnym treningu nie czujemy się zmordowane. Ćwicząc balet dla dorosłych wzmacniamy mięśnie głębokie, dzięki temu nasza sylwetka się prostuje – idealna opcja dla osób, które walczą z garbieniem się.

Widoczne na zdjęciu ubrania pochodzą ze sklepu Cardio Bunny. Poza tym pudrowym kompletem kupiłam również granatowy stanik z wiązaniem. Z każdej rzeczy jestem zadowolona – przede wszystkim dlatego, że wszystkie są bardzo wygodne i łatwo się je wkłada. Nie wyblakły po pierwszym praniu, co w przypadku ubrań sportowych od czołowych marek czasem się zdarzało. Teraz możecie wszystkie rzeczy ze sklepu (nawet te przecenione) kupić z 20 procentową zniżka. Pod koniec zakupów użyjcie kodu „makelife”. Kod będzie ważny do końca czerwca.

2. Aerobic Six Pack Workout vs. “Target:

   Flat Stomach” by Ewa ChodakowskaAerobic Six Pack is a combination of six exercises, which are supposed to strengthen and tone stomach muscles. Every day for 42 days, I was doing a set of exercises which was longer with every day. I went through the whole process, but I wasn’t fully satisfied with it. The effort that I put in this exercise was disproportionate to the effect that was far from spectacular. Aerobic Six Pack is seen as exercises that are supposed to help us get rid of the excess kilogrammes. In fact, these are exercises aimed at only one section of your belly muscles, especially the lower section, leaving the obliques out almost totally. There is one more very negative effect – back pain. I think that I experienced it because I was doing something wrong, but if there is no personal trainer around, these problems are really difficult to avoid. I saw effects of “Target: Flat Stomach” by Ewa Chodakowska much quicker. It was enough to exercises every other day following her instructions to see a change in the appearance of my stomach. The programme starts with a (very quick) warm-up. Then, you continue to a stage which lasts for 20 minutes with a set of different exercises. Afterwards, if you have some energy left, you can start another 20-minute section for the advanced. Over the first two weeks, I was doing the basic part – I exercised for 30 minutes. Only when I started to feel that I’m not tired after the first stage did I continue with the rest of the programme.

* * *

2. Aerobiczna 6 Weidera vs. „Target: Płaski Brzuch” Ewy Chodakowskiej
    Aerobiczna 6 Weidera to kombinacja sześciu ćwiczeń, które mają wzmocnić i wyrzeźbić mięśnie brzucha. Przez 42 dni codziennie wykonywałam zestaw ćwiczeń, który z każdym dniem trwał coraz dłużej. Przeszłam cały proces i nie do końca byłam zadowolona. Wysiłek, który w to włożyłam był nieadekwatny do mało spektakularnego efektu. A6W mylnie postrzega się jako ćwiczenia mające pomóc nam w zrzuceniu zbędnych kilogramów. W rzeczywistości są to ćwiczenia nakierowane tylko na jedną partię mięśni brzucha, a szczególnie na jej dolną część, prawie pomijając trening skośnych mięśni. Jest jeszcze jeden bardzo negatywny efekt – ból kręgosłupa. Domyślam się, że doskwierał mi dlatego, że coś wykonałam nieprawidłowo, ale jeśli nie stoi nad nami trener to ciężko jest ich nie popełniać. Dużo szybciej widziałam rezultaty po treningu „Target: płaski brzuch” Ewy Chodakowskiej. Wystarczyło, abym co drugi dzień ćwiczyła według jej instrukcji, żebym zobaczyła zmianę w wyglądzie mojego brzucha. Program zaczyna się od kilkuminutowej (dość szybkiej) rozgrzewki, następnie przechodzimy do dwudziestominutowych ćwiczeń i po tym etapie, jeśli mamy siły, możemy przystąpić do kolejnych dwudziestu minut treningu dla zaawansowanych. Ja przez pierwsze dwa tygodnie wykonywałam część podstawową, czyli ćwiczyłam około 30 minut. Dopiero gdy zaczęłam czuć, że nie jestem zmęczona po pierwszej fazie, to przeszłam do reszty programu.

3. The gym vs. Kayla Itsines

When it comes to my experience concerning the gym and personal training, turning a blind eye to the costs which are pretty high, the whole undertaking is very time-consuming (first and foremost, that’s owing to commuting issues). Additionally, I wasn’t able to come across a person that would be competent enough. After almost one year of training, my back muscles were too toned in comparison to my stomach, owing to which I had an injury that forced me to undergo a few months of rehabilitation. Not to mention the visual matters – I didn’t like my body and, besides, I was tired throughout the whole week. In my case, a much better solution are workouts at home in front of a TV screen or a mobile phone. When it comes to exercises that are supposed to model the whole body, I’ve recently tested Sweat app by Kayla Itsines, who is world’s best-known on-line trainer (she has more than 11 million Instagram followers). Even though her app is not that affordable (monthly subscription costs around PLN 80), in comparison with the gym and personal trainer, the expenditure is lower (a single entrance is at least PLN 30, and the cost of a personal trainer is at least PLN 100 for one session). What did I like about the program? Kayla prepares a whole week of workouts on her own. The workouts are easy, presented in a transparent form, and, what’s important – there are so many of them, that it’s difficult to get bored. An important issue is the fact that you don’t have to make an appointment, leave the house, and pack your things. First effects (first and foremost, I’ve got a stronger stomach) were visible after less than two weeks. If you aren’t convinced, you should definitely see @Sazan – the blogger lost 25 kg by working out with Kayla’s app.

* * *

3. Siłownia vs. Kayla Itsines
    Jeśli chodzi o moje doświadczenia z siłownią i treningami personalnymi, to pomijając już koszty, które są wysokie, całe przedsięwzięcie jest bardzo czasochłonne (przede wszystkim ze względu na dojazdy). Na dodatek, nie udało mi się trafić na wystarczająco kompetentną osobę. Po prawie roku ćwiczeń miałam za mocno wyrzeźbione mięśnie pleców względem brzucha, przez co nabawiłam się kontuzji i wylądowałam na kilkumiesięcznej rehabilitacji. Nie będę już wspominać o kwestiach wizualnych – nie podobałam się sobie, poza tym przez cały dzień chodziłam zmęczona. W moim przypadku dużo lepiej sprawdzają się treningi wykonywane w domu przed ekranem telewizora lub telefonu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia mające na celu wymodelowanie całej sylwetki to niedawno przetestowałam aplikację „Sweat" Kayla Itsines, która jest najbardziej znaną na świecie trenerką internetową (ma ponad 11 milionów obserwatorów na Instagramie). Chociaż jej aplikacja jest dosyć droga (miesięczny koszt to około 80 złotych), to w porównaniu z siłownią i trenerem personalnym wychodzi taniej (pojedyncze wejście to przynajmniej 30 złotych, a koszt trenera to minimum 100 złotych za lekcje). Za co polubiłam jej program? Kayla sama ustala nam cały tydzień treningów. Treningi są proste, bardzo dobrze pokazane w aplikacji i co ważne – jest ich na tyle dużo, że ciężko się znudzić. Istotną kwestią jest też to, że nie musisz się z nikim umawiać, wychodzić z domu i pakować rzeczy. Pierwsze efekty (przede wszystkim wzmocnił mi się brzuch) zobaczyłam po niespełna dwóch tygodniach. Jeśli nie jesteście przekonane to koniecznie odwiedźcie profil @Sazan – blogerka po urodzenia dziecka zrzuciła 25 kilogramów ćwicząc z aplikacją Kayli.

4. Cycling and swimming vs. running

Over the last three years, I’ve finished a dozen or so triathlons (the longest distance that I covered was 1.5 km of swimming, 40 km of cycling, and 10 km of running, so I finished the so-called Olympic triathlon). Preparing for the triathlon gave me a great insight into each of these sports disciplines.  

Swimming is the most demanding – you need to get to the swimming pool, change, then wash, dry, and put on some makeup. And all of that to get a 45-minute training, but what about the effects? The truth is that if we’re putting too much effort into swimming, we’ll get wide shoulders. I’m a perfect example of that as I was training swimming as a teenager – I’m sure that looking at my back, Arnold Schwarzenegger himself would be proud. Calorie-wise, we burn little while swimming – this discipline is not for people who are fighting with the excess of body fat.     

You need to be careful with cycling, because the side effect of cycling in high gear can be large calves. When it comes to high cadence, you’ll tone your legs. However, from my experience, even if you take the “high cadence” road, the calf gains even more muscles and starts to resemble men’s calf. Some will like this effect, but I didn’t really like it.  

If our aim is to lose weight, we should focus on running. Let’s assume that weighing 60 kg and exercising for an hour with medium intensity (medium intensity means that you can freely talk while exercising), you’ll burn around 500 calories. The same amount of effort and intensity while cycling will burn 390 calories, and while swimming – 340 calories. The calculation is simple.  

Now, I went back to the old passion. I play tennis three times a week. I run no more than two times a week and I do a stomach-targeted workout at home once in a while. My figure is now less toned in comparison to the times when I was doing triathlon disciplines, but I’m satisfied for now. What about you? Did you notice that something was supposed to help you, but had the opposite effect? Describe your experiences in the comments. I’ll be eager to search for a new inspiration.

* * *

4. Rower i pływanie vs. bieganie
   Przez ostanie trzy lata ukończyłam kilkanaście triathlonów (najdłuższy dystans jaki pokonałam to półtora kilometra pływania, czterdzieści kilometrów przejechałam na rowerze i zaraz po tym przebiegłam dziesięć kilometrów, czyli ukończyłam tzw. Olimpijkę). Przygotowywanie się do zawodów dało mi spory pogląd na każdą z tych dyscyplin.

   Z pływaniem jest najwięcej roboty – trzeba dojechać na basen, przebrać się, potem umyć, wytrzeć, umalować. Tyle zachodu dla treningu trwającego 45 minut, a co z efektami? Prawda jest taka, że jeśli będziemy pływać zbyt intensywnie rozrosną nam się barki. Jestem tego żywnym przykładem, bo jako nastolatka trenowałam pływanie – jestem pewna, że patrząc na moje plecy sam Arnold Schwarzenegger byłby dumny. Natomiast kalorii spalamy przy pływaniu niewiele – ta dyscyplina nie jest więc dla osób, które walczą z nadmiarem tkanki tłuszczowej.   

   Z jazdą na rowerze trzeba uważać, bo jeśli jeździcie na wysokich przerzutkach szybko rozrosną się Wam łydki. Z kolei jeżdżąc na wysokiej kadencji, czyli szybko kręcąc pedałami wysmuklimy nogi. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że nawet jeżdżąc na „wysokich obrotach” łydka staje się coraz bardziej umięśniona i z wyglądu przypomina łydkę mężczyzny. Niektórym osobom ten efekt przypadnie do gustu, ale mi się nie do końca podobał.

   Jeśli zależy nam na zrzuceniu tkanki tłuszczowej, to powinniśmy skupić się na bieganiu. Załóżmy, że ważąc 60 kilogramów i ćwicząc przez godzinę ze średnią intensywnością (średnia intensywnośc oznacza, że ćwicząc możesz normalnie mówić) spalisz podczas biegu 500 kalorii. Przy tym samym czasie pracy i intensywności na rowerze spalasz 390 kalorii, a pływając – 340 kalorii. Rachunek jest więc prosty.

   Teraz powróciłam do starej pasji i trzy razy w tygodniu gram w tenisa. Biegam nie więcej niż dwa razy w tygodniu i w domu raz na jakiś czas ćwiczę mięśnie brzucha. Moja sylwetka jest mniej umięśniona niż wtedy kiedy trenowałam triathlon, ale na tę chwilę jestem z siebie zadowolona. A Wy zauważyłyście, że coś co miało Wam pomóc przyniosło w gruncie rzeczy odwrotny skutek? Opiszcie w komentarzach swoje sportowe doświadczenia. Chętnie poszukam w nich nowej inspiracji.