They say that every cloud has a silver lining and on my 31st birthday, I deeply believe that it is exactly how the world is constructed. If I can ask you for some birthday wishes today, I'd only ask you for health and peace as these are the only things that we need right now. I'd like to thank all of my readers for their consideration for my silence. Your kind words, support, and subtlety aren't surprising me at all – I've always known that I've got the best readers in the whole world.

* * *

Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie.