Today’s photos are a little bit like words taken out of context. Unintelligible, not really matching the autumn aura, as if warm evenings, bare shoulders, and spontaneous walks were a thing of the remote past.

***

Dzisiejsze zdjęcia są trochę jak słowa wyrwane z kontekstu. Niezrozumiałe, niepasujące do jesiennej aury, tak jakby ciepłe wieczory, nagie ramiona i spontaniczne spacery były dla nas odległą przeszłością.