_E1A7781

   I'll be honest with you – I've prepared this post mostly to make the packing of my own suitcase slightly easier. As I don't want to reveal too much, I will only tell you that my task involves preparing an article for CHANEL brand and, due to that, I'm going on a short trip in the direction of Southern France. It is easy to feel intimidated among the fashion journalists from the most prestigious fashion magazines. Therefore, I took the mundane topic of packing very seriously this time (although not seriously enough to use the saved money and spend it on a handbag with the famous logo instead of on finishing my bathroom). Is there something we should pay particular attention to when there's an important trip ahead of us? What to pack and what to leave at home?

***

   Będę z Wami szczera – wpis ten przygotowałam przede wszystkim dlatego, aby ułatwić sobie odrobinę własne pakowanie walizki. Nie chcę zdradzić zbyt wiele, więc napiszę tylko tyle, że mam za zadanie przygotować artykuł dla marki CHANEL i związku z tym, wybieram się na krótki wyjazd w kierunku południowej Francji. Wśród dziennikarek najbardziej prestiżowych magazynów modowych z całego świata, łatwo jest poczuć się onieśmielonym, więc do prozaicznego tematu pakowania walizki podeszłam tym razem bardzo poważnie (chociaż nie aż tak poważnie, aby rezygnować z wykończenia łazienki i zaoszczędzone na ten cel pieniądze wydać na torebkę ze słynnym logotypem). Czy jest coś, na co powinnyśmy zwrócić szczególną uwagę udając się na ważny wyjazd? Co zapakować, a co lepiej zostawić w domu?

 

1. Spontaneously chosen things

 

I know from experience that they are rarely useful, and they take precious space in our suitcase. The clothes should be chosen in accordance with the plan of our trip. A notebook on your mobile phone will be very practical here. It is enough to prepare a list of days, particular events, and matching outfits. You don't have to be standing in front of your wardrobe to do that – quite the opposite. The sight of all our clothes might overwhelm us and make it even harder for us to take the right decision.

 

1. Rzeczy wybrane pod wpływem spontanicznej decyzji

 

Z doświadczenia wiem, że rzadko się sprawdzają, a zajmują cenne miejsce w walizce. Ubrania najlepiej przygotowywać w oparciu o plan wyjazdu. Notatnik w telefonie świetnie się sprawdzi, wystarczy wypunktować w nim dni, konkretne wydarzenia i pasujące stroje. Wcale nie trzeba tego robić stojąc przed szafą – wręcz przeciwnie. Widok wszystkich naszych ubrań może nas przytłoczyć i utrudnić podjęcie właściwej decyzji.

_E1A7587

2. Samples of cosmetics that you've never used before

 

Which one of us doesn't have a box / make-up bag / drawer in our bathroom with samples of cosmetics and perfume which we take with us in case of a trip. Have you noticed that the collection is expanding instead of becoming smaller, even if you travel frequently? For some time, I've been trying to take with me only the cosmetics that I use on a day-to-day basis unless there is a product sample which I've already tested and I know that it's all right. If the trip is of a business character and I know that my skin will be very tired after a whole day’s work, I take a special night cream with me. Thorough makeup removal and a thick layer of cream increase the chances for my skin to regenerate in a couple of hours. At the moment, it's a regenerating night cream Love Me Green which has antioxidant properties (it has the ECOCERT certificate and no parabens or harmful substances). Specially for the upcoming Mother's Day, Love Me Green has prepared a 20% discount on all products. It is enough to insert the discount code "MLE20" during the purchase. It is valid until 19 May.

 

2. Próbki kosmetyków, których nigdy wcześniej nie używałyście

 

Która z nas nie ma swojej łazience pudełka / kosmetyczki / szufladki z próbkami kosmetyków i perfum, które zbieramy na wypadek podróży. Zauważyłyście, że ten zbiór powiększa się zamiast maleć, nawet jeśli często wyjeżdżacie? Od jakiegoś czasu staram się brać ze sobą te kosmetyki, których używam na co dzień, chyba, że w moje ręce trafi próbka produktu, który już kiedyś przetestowałam i wiem, że jest w porządku. Jeśli wyjazd ma charakter służbowy i wiem, że moja skóra po całym dniu będzie bardzo zmęczona, to biorę ze sobą specjalny krem na noc. Dokładny demakijaż i gruba warstwa kremu, zwiększa szanse na to, że w ciągu kilku godzin snu moja skóra zdąży się zregenerować. W tym momencie jest to regenerujący krem na noc Love Me Green, który ma właściwości przeciwutleniające (posiada certyfikat ECOCERT, bez parabenów i szkodliwych substancji)Specjalnie z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Love Me Green przygotowało dla Was 20% zniżkę na wszystkie produkty. Wystarczy, że przy zakupach na stronie wpiszecie kod rabatowy MLE20. Jest on ważny do 19 maja.

_E1A7581

_E1A7720_E1A7591

3. Magazines with pretty unsophisticated content

 

I know that it is nice to buy a gossip magazine at the airport and just soak up the news concerning the lives of celebrities to later take a relaxing nap. But I would refrain from doing so. Travelling is one of the few occasions when you can read a book, which you've wanted to read for a long time, without any regrets. I'm sure that your travel companions will be eager to get a glimpse of the titles that you've chosen, and this is only one step from forming their opinion about you (a favourable or an unfavourable one). Even though there is a little bit of snobbishness in it, it surely won't do you any harm – it is worth reading. I'm taking "Nie oddam szczęścia walkowerem" ("I won't give up my life without a fight") by Agnieszka Jeż and Paulina Płatkowska with me. The authors of the book used an unusual form. It is an interesting work which reads pleasantly and effortlessly, as it focuses on the dialogue between two main characters. It'll be perfect for a trip.

 

3. Gazety z mało górnolotną treścią

 

Wiem, że miło jest kupić na lotnisku plotkarski magazyn i w trakcie lotu chłonąć newsy z życia gwiazd showbiznesu, aby później uciąć sobie relaksującą drzemkę. Ale powstrzymałabym się przed tym. Podróż to jedna z niewielu okazji, kiedy bez wyrzutów sumienia możecie sięgnąć po książkę, którą od dawna chciałyście przeczytać. Jestem pewna, że współtowarzysze podróży chętnie podejrzą tytuły, które wybrałyście, a od tego już tylko krok, aby wyrobić sobie o Was opinię (pochlebną lub wręcz przeciwnie). Nawet jeżeli jest w tym odrobina snobizmu, to z pewnością Wam on nie zaszkodzi – warto czytać. Ja biorę ze sobą "Nie oddam szczęścia walkowerem" Agnieszki Jeż i Pauliny Płatkowskiej. Książkę autorki napisały w nietypowej formie, to ciekawa lektura, którą dzięki skupieniu na dialogu dwóch głównych postaci, czyta się lekko i przyjemnie. W sam raz na podróż. 

_E1A7595

4. Additional luggage, shopping bags, or handbags

It's not even that possessing too large a number of small packages sliding off our shoulder and falling out of our hands simply looks bad. It isn't functional, and it's easy to lose part of our belongings due to that. It's better to take one larger suitcase which will be able to hold all our possessions. Let's try to pack in such a way so that we end up with only one larger piece of luggage and a small one (for example a handbag) – nothing more (since we've got only two hands, each additional thing to carry will be only an unnecessary burden during our trip).

4. Dodatkowe tobołki, siatki, czy torebki

Nie chodzi już nawet o to, że posiadanie za dużej liczby małych pakunków, zsuwających nam się z ramienia i wypadających z rąk po prostu źle wygląda. Jest to niefunkcjonalne i łatwo jest przez to zgubić część naszego dobytku. Lepiej jest wziąć jedną większą walizkę i wszystko do niej zmieścić. Próbujmy pakować się w taki sposób, aby mieć jeden większy bagaż i jeden mały (na przykład torebkę) – nie więcej (skoro mamy tylko dwie ręce, to każda dodatkowa rzecz, będzie nam naprawdę uprzykrzała podróż).    

_E1A7876

jacket & t-shirt \ żakiet i t-shirt – MLE Collection // jeans / dżinsy – COS // shoes / baletki – Chloe // bag / torebka – Zara