Due to the fact that yesterday I was travelling, and I won't be able to prepare a proper post for you, I've decided to write about a piece of information that caused quite a stir in the world of Polish fashion a couple of weeks ago. The oldest luxury fashion magazine will have its Polish version. „L’Officiel” (full French name of the magazine is „L'Officiel de la couture et de la mode de Paris”) has been issued in France since 1921, and it has many foreign editions. Since the beginning of its existence, it has been published by the Jalou family – probably this is what influenced the fact that the magazine has maintained its independence from other fashion moguls and has demonstrated great resistance against the influence of commercialism.

 The publisher, Sebastian Kustra, assures that "we are not planning to create another magazine dedicated only to the Warsaw fashion industry. We focus on personality and not on temporary trends." Editions that have been issued so far show that the magazine is not aimed at persuading the readers to buy new things. Fashion is not treated only as a seasonal entanglement of clothes. On the website of the Polish edition of L'Officiel, we can expect feature articles, reportages, or profiles of great personalities for whom fashion is only a point of departure.

***

   Ponieważ od wczoraj przebywam w podróży i nie zdążę przygotować dla Was takiego wpisu, jaki bym chciała, postanowiłam napisać Wam o informacji, która kilka tygodni temu zelektryzowała polski świat mody. Najstarszy luksusowy magazyn o modzie będzie miał swoją polską wersję. „L’Officiel” (pełna nazwa francuskiej wersji pisma brzmi „L'Officiel de la couture et de la mode de Paris”) jest wydawany we Francji od 1921 roku i doczekał się wielu zagranicznych edycji. Od początku istnienia prowadzony jest przez rodzinę Jalou i pewnie właśnie ten fakt wpłynął na to, że magazyn zachował swoją niezależność względem modowych gigantów i wykazał się wielką odpornością na wpływy komercji. 

    Wydawca, Sebastian Kustra, zapewnia, że "nie planujemy tworzenia kolejnego magazynu przeznaczonego wyłącznie dla warszawskiej branży modowej. Stawiamy na osobowości, a nie tymczasowe trendy". Dotychczasowe edycje pokazują też, że magazyn nie ma na celu namawiania nas na kolejne zakupy. Moda nie jest tu traktowana tylko jako sezonowa gmatwanina ubrań. Na stronach polskiej edycji L'Officiel możemy spodziewać się felietonów, reportaży, czy sylwetek wielkich osobowości dla których moda jest jedynie punktem wyjścia.

image3  b71acf3ae2c06aa5a55b20d1222b7e42 CAMILLE ROWE in L'Officiel Paris Magazine, January 2014 Issue CAMILLE ROWE in L'Officiel Paris Magazine, January 2014 Issue[/caption] Natalia-Vodianova---LOfficiel-Magazine---March-2013--01