Ćwiczenia, które nic mi nie dały (i te które są naprawdę skuteczne)

    Life is twisted sometimes – it sometimes happens that we put a lot of effort into something that doesn’t bring tangible effects. Most often, I experience such a situation with cooking – as the attempts of preparing a duck have lately ended up in a trash can – but I see the relationship in the exercises that I do increasingly more often. In the past, I exercised for hours on end and it was difficult for me to see any changes in my body (I even sometimes noticed a change for the worse!). And since for almost ten years, I’ve been testing a variety of sports disciplines, workouts, and celebrity exercise sets, I’ve decided to prepare a small skirmish between what was effective and what was a total mistake.

1. Yoga vs. ballet for adults

Yoga, which has attained the status of religion for some, was an occasion to take a nap for me. After a few sessions, I’d noticed that I’m more relaxed and I’ve got a clearer head, but I couldn’t see any effects in my appearance (a one-hour session allows to get rid of calories that are two bananas’ worth). However, I’ve got far better memories from ballet for adults. At some point I was so “into” it that I even bought ballet shoes and there was only one step separating me from running around the room in a swan outfit. In Tricity, you won’t have any problems finding a group for beginners, so you don’t have to worry that half of the participants will have their legs wrapped around their necks upon entering. The intensity of exercises is considerably greater in comparison to yoga sessions, but after a 1-hour training, you don’t really feel that exhausted. When doing ballet for adults, we improve our deep muscles, owing to which our figure straightens – an ideal option for people who are trying to fight hunching.

* * *

   Życie bywa przewrotne – czasem zdarza się, że wykonując gigantyczną pracę nie osiągamy adekwatnego do wysiłku efektu. Najczęściej mam tak co prawda z gotowaniem – bo próby przygotowania kaczki po polsku skończyły się ostatnio w śmietniku – ale coraz częściej widzę tę samą zależność w uprawianych przeze mnie ćwiczeniach. Kiedyś wylewałam z siebie miesiącami siódme poty i nie bardzo mogłam dostrzec pozytywne zmiany (ba! czasem wydawało mi się, że jest gorzej!). A ponieważ od blisko dziesięciu lat testuję różnego rodzaju dyscypliny sportowe, treningi i celebryckie zestawy ćwiczeń, to postanowiłam przygotować mały pojedynek pomiędzy tym co działało, a co zupełnie się u mnie nie sprawdziło.

1. Joga vs. balet dla dorosłych
   Joga, która dla niektórych jest już prawie religią, dla mnie była przede wszystkim okazją do drzemki. Po kilku lekcjach zauważyłam, że jestem bardziej wyciszona i na chwilę ustaje moja gonitwa myśli, ale efektów w moim wyglądzie nie widziałam żadnych (godzinne zajęcia pozwalają pozbyć się kalorii odpowiadającym ledwo dwóm bananom). Ja natomiast dużo lepiej wspominam balet dla dorosłych. W którymś momencie „wkręciłam” się do tego stopnia, że nawet kupiłam pointy i mało brakowało, abym biegała po sali w stroju łabędzia. W Trójmieście bez problemu można znaleźć grupę dla początkujących, więc nie trzeba się obawiać, że po wejściu na salę reszta uczestników będzie już miała jedną nogę owiniętą wokół szyi. Intensywność ćwiczeń jest znaczenie większa niż na jodze, ale po godzinnym treningu nie czujemy się zmordowane. Ćwicząc balet dla dorosłych wzmacniamy mięśnie głębokie, dzięki temu nasza sylwetka się prostuje – idealna opcja dla osób, które walczą z garbieniem się.

Widoczne na zdjęciu ubrania pochodzą ze sklepu Cardio Bunny. Poza tym pudrowym kompletem kupiłam również granatowy stanik z wiązaniem. Z każdej rzeczy jestem zadowolona – przede wszystkim dlatego, że wszystkie są bardzo wygodne i łatwo się je wkłada. Nie wyblakły po pierwszym praniu, co w przypadku ubrań sportowych od czołowych marek czasem się zdarzało. Teraz możecie wszystkie rzeczy ze sklepu (nawet te przecenione) kupić z 20 procentową zniżka. Pod koniec zakupów użyjcie kodu „makelife”. Kod będzie ważny do końca czerwca.

2. Aerobic Six Pack Workout vs. “Target:

   Flat Stomach” by Ewa ChodakowskaAerobic Six Pack is a combination of six exercises, which are supposed to strengthen and tone stomach muscles. Every day for 42 days, I was doing a set of exercises which was longer with every day. I went through the whole process, but I wasn’t fully satisfied with it. The effort that I put in this exercise was disproportionate to the effect that was far from spectacular. Aerobic Six Pack is seen as exercises that are supposed to help us get rid of the excess kilogrammes. In fact, these are exercises aimed at only one section of your belly muscles, especially the lower section, leaving the obliques out almost totally. There is one more very negative effect – back pain. I think that I experienced it because I was doing something wrong, but if there is no personal trainer around, these problems are really difficult to avoid. I saw effects of “Target: Flat Stomach” by Ewa Chodakowska much quicker. It was enough to exercises every other day following her instructions to see a change in the appearance of my stomach. The programme starts with a (very quick) warm-up. Then, you continue to a stage which lasts for 20 minutes with a set of different exercises. Afterwards, if you have some energy left, you can start another 20-minute section for the advanced. Over the first two weeks, I was doing the basic part – I exercised for 30 minutes. Only when I started to feel that I’m not tired after the first stage did I continue with the rest of the programme.

* * *

2. Aerobiczna 6 Weidera vs. „Target: Płaski Brzuch” Ewy Chodakowskiej
    Aerobiczna 6 Weidera to kombinacja sześciu ćwiczeń, które mają wzmocnić i wyrzeźbić mięśnie brzucha. Przez 42 dni codziennie wykonywałam zestaw ćwiczeń, który z każdym dniem trwał coraz dłużej. Przeszłam cały proces i nie do końca byłam zadowolona. Wysiłek, który w to włożyłam był nieadekwatny do mało spektakularnego efektu. A6W mylnie postrzega się jako ćwiczenia mające pomóc nam w zrzuceniu zbędnych kilogramów. W rzeczywistości są to ćwiczenia nakierowane tylko na jedną partię mięśni brzucha, a szczególnie na jej dolną część, prawie pomijając trening skośnych mięśni. Jest jeszcze jeden bardzo negatywny efekt – ból kręgosłupa. Domyślam się, że doskwierał mi dlatego, że coś wykonałam nieprawidłowo, ale jeśli nie stoi nad nami trener to ciężko jest ich nie popełniać. Dużo szybciej widziałam rezultaty po treningu „Target: płaski brzuch” Ewy Chodakowskiej. Wystarczyło, abym co drugi dzień ćwiczyła według jej instrukcji, żebym zobaczyła zmianę w wyglądzie mojego brzucha. Program zaczyna się od kilkuminutowej (dość szybkiej) rozgrzewki, następnie przechodzimy do dwudziestominutowych ćwiczeń i po tym etapie, jeśli mamy siły, możemy przystąpić do kolejnych dwudziestu minut treningu dla zaawansowanych. Ja przez pierwsze dwa tygodnie wykonywałam część podstawową, czyli ćwiczyłam około 30 minut. Dopiero gdy zaczęłam czuć, że nie jestem zmęczona po pierwszej fazie, to przeszłam do reszty programu.

3. The gym vs. Kayla Itsines

When it comes to my experience concerning the gym and personal training, turning a blind eye to the costs which are pretty high, the whole undertaking is very time-consuming (first and foremost, that’s owing to commuting issues). Additionally, I wasn’t able to come across a person that would be competent enough. After almost one year of training, my back muscles were too toned in comparison to my stomach, owing to which I had an injury that forced me to undergo a few months of rehabilitation. Not to mention the visual matters – I didn’t like my body and, besides, I was tired throughout the whole week. In my case, a much better solution are workouts at home in front of a TV screen or a mobile phone. When it comes to exercises that are supposed to model the whole body, I’ve recently tested Sweat app by Kayla Itsines, who is world’s best-known on-line trainer (she has more than 11 million Instagram followers). Even though her app is not that affordable (monthly subscription costs around PLN 80), in comparison with the gym and personal trainer, the expenditure is lower (a single entrance is at least PLN 30, and the cost of a personal trainer is at least PLN 100 for one session). What did I like about the program? Kayla prepares a whole week of workouts on her own. The workouts are easy, presented in a transparent form, and, what’s important – there are so many of them, that it’s difficult to get bored. An important issue is the fact that you don’t have to make an appointment, leave the house, and pack your things. First effects (first and foremost, I’ve got a stronger stomach) were visible after less than two weeks. If you aren’t convinced, you should definitely see @Sazan – the blogger lost 25 kg by working out with Kayla’s app.

* * *

3. Siłownia vs. Kayla Itsines
    Jeśli chodzi o moje doświadczenia z siłownią i treningami personalnymi, to pomijając już koszty, które są wysokie, całe przedsięwzięcie jest bardzo czasochłonne (przede wszystkim ze względu na dojazdy). Na dodatek, nie udało mi się trafić na wystarczająco kompetentną osobę. Po prawie roku ćwiczeń miałam za mocno wyrzeźbione mięśnie pleców względem brzucha, przez co nabawiłam się kontuzji i wylądowałam na kilkumiesięcznej rehabilitacji. Nie będę już wspominać o kwestiach wizualnych – nie podobałam się sobie, poza tym przez cały dzień chodziłam zmęczona. W moim przypadku dużo lepiej sprawdzają się treningi wykonywane w domu przed ekranem telewizora lub telefonu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia mające na celu wymodelowanie całej sylwetki to niedawno przetestowałam aplikację „Sweat" Kayla Itsines, która jest najbardziej znaną na świecie trenerką internetową (ma ponad 11 milionów obserwatorów na Instagramie). Chociaż jej aplikacja jest dosyć droga (miesięczny koszt to około 80 złotych), to w porównaniu z siłownią i trenerem personalnym wychodzi taniej (pojedyncze wejście to przynajmniej 30 złotych, a koszt trenera to minimum 100 złotych za lekcje). Za co polubiłam jej program? Kayla sama ustala nam cały tydzień treningów. Treningi są proste, bardzo dobrze pokazane w aplikacji i co ważne – jest ich na tyle dużo, że ciężko się znudzić. Istotną kwestią jest też to, że nie musisz się z nikim umawiać, wychodzić z domu i pakować rzeczy. Pierwsze efekty (przede wszystkim wzmocnił mi się brzuch) zobaczyłam po niespełna dwóch tygodniach. Jeśli nie jesteście przekonane to koniecznie odwiedźcie profil @Sazan – blogerka po urodzenia dziecka zrzuciła 25 kilogramów ćwicząc z aplikacją Kayli.

4. Cycling and swimming vs. running

Over the last three years, I’ve finished a dozen or so triathlons (the longest distance that I covered was 1.5 km of swimming, 40 km of cycling, and 10 km of running, so I finished the so-called Olympic triathlon). Preparing for the triathlon gave me a great insight into each of these sports disciplines.  

Swimming is the most demanding – you need to get to the swimming pool, change, then wash, dry, and put on some makeup. And all of that to get a 45-minute training, but what about the effects? The truth is that if we’re putting too much effort into swimming, we’ll get wide shoulders. I’m a perfect example of that as I was training swimming as a teenager – I’m sure that looking at my back, Arnold Schwarzenegger himself would be proud. Calorie-wise, we burn little while swimming – this discipline is not for people who are fighting with the excess of body fat.     

You need to be careful with cycling, because the side effect of cycling in high gear can be large calves. When it comes to high cadence, you’ll tone your legs. However, from my experience, even if you take the “high cadence” road, the calf gains even more muscles and starts to resemble men’s calf. Some will like this effect, but I didn’t really like it.  

If our aim is to lose weight, we should focus on running. Let’s assume that weighing 60 kg and exercising for an hour with medium intensity (medium intensity means that you can freely talk while exercising), you’ll burn around 500 calories. The same amount of effort and intensity while cycling will burn 390 calories, and while swimming – 340 calories. The calculation is simple.  

Now, I went back to the old passion. I play tennis three times a week. I run no more than two times a week and I do a stomach-targeted workout at home once in a while. My figure is now less toned in comparison to the times when I was doing triathlon disciplines, but I’m satisfied for now. What about you? Did you notice that something was supposed to help you, but had the opposite effect? Describe your experiences in the comments. I’ll be eager to search for a new inspiration.

* * *

4. Rower i pływanie vs. bieganie
   Przez ostanie trzy lata ukończyłam kilkanaście triathlonów (najdłuższy dystans jaki pokonałam to półtora kilometra pływania, czterdzieści kilometrów przejechałam na rowerze i zaraz po tym przebiegłam dziesięć kilometrów, czyli ukończyłam tzw. Olimpijkę). Przygotowywanie się do zawodów dało mi spory pogląd na każdą z tych dyscyplin.

   Z pływaniem jest najwięcej roboty – trzeba dojechać na basen, przebrać się, potem umyć, wytrzeć, umalować. Tyle zachodu dla treningu trwającego 45 minut, a co z efektami? Prawda jest taka, że jeśli będziemy pływać zbyt intensywnie rozrosną nam się barki. Jestem tego żywnym przykładem, bo jako nastolatka trenowałam pływanie – jestem pewna, że patrząc na moje plecy sam Arnold Schwarzenegger byłby dumny. Natomiast kalorii spalamy przy pływaniu niewiele – ta dyscyplina nie jest więc dla osób, które walczą z nadmiarem tkanki tłuszczowej.   

   Z jazdą na rowerze trzeba uważać, bo jeśli jeździcie na wysokich przerzutkach szybko rozrosną się Wam łydki. Z kolei jeżdżąc na wysokiej kadencji, czyli szybko kręcąc pedałami wysmuklimy nogi. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że nawet jeżdżąc na „wysokich obrotach” łydka staje się coraz bardziej umięśniona i z wyglądu przypomina łydkę mężczyzny. Niektórym osobom ten efekt przypadnie do gustu, ale mi się nie do końca podobał.

   Jeśli zależy nam na zrzuceniu tkanki tłuszczowej, to powinniśmy skupić się na bieganiu. Załóżmy, że ważąc 60 kilogramów i ćwicząc przez godzinę ze średnią intensywnością (średnia intensywnośc oznacza, że ćwicząc możesz normalnie mówić) spalisz podczas biegu 500 kalorii. Przy tym samym czasie pracy i intensywności na rowerze spalasz 390 kalorii, a pływając – 340 kalorii. Rachunek jest więc prosty.

   Teraz powróciłam do starej pasji i trzy razy w tygodniu gram w tenisa. Biegam nie więcej niż dwa razy w tygodniu i w domu raz na jakiś czas ćwiczę mięśnie brzucha. Moja sylwetka jest mniej umięśniona niż wtedy kiedy trenowałam triathlon, ale na tę chwilę jestem z siebie zadowolona. A Wy zauważyłyście, że coś co miało Wam pomóc przyniosło w gruncie rzeczy odwrotny skutek? Opiszcie w komentarzach swoje sportowe doświadczenia. Chętnie poszukam w nich nowej inspiracji.

Czy pielęgnacja może zastąpić makijaż? Czyli jak dbać o skórę, aby używać jak najmniej kolorowych kosmetyków

    Recently, the topic of makeup has been dominated by two extremely opposing stances – social media is endorsing either meticulous heavy makeup requiring a trillion products or the total opposite, namely natural look with the capital N. Of course, I’d like to show you the second approach, but a definite farewell to colour cosmetics is just not an option for me for the time being – first of all, I like using them too much, and, secondly, I don’t always feel comfortable in a sauté version.  

   However, due to the fact that spring is coming and it encourages giving up on the unnecessary layers, I’ve decided to limit the number of my makeup products.   I already know that if I want to avoid using some kind of colour cosmetic, I need to approach the problematic spots on my face with great care. Below, you’ll find a few ways that helped me to avoid burdening my skin and still allowed me to feel confident.

* * *

   W ostatnim czasie temat makijażu zdominowały dwie skrajnie odmienne postawy – media społecznościowe lansują albo bardzo skrupulatny i ciężki makijaż wymagający tryliona produktów, albo jego całkowite przeciwieństwo, czyli naturalność przez duże N. Oczywiście, chciałabym reprezentować to drugie podejście, ale definitywne pożegnanie kolorowych kosmetyków póki co nie wchodzi w grę – po pierwsze, za bardzo lubię ich używać, a po drugie, nie zawsze czuję się do końca komfortowo w wersji sauté.
   Ponieważ jednak idzie wiosna, która zachęca do zrzucania niepotrzebnych warstw, to postanowiłam ograniczyć większość moich makijażowych produktów.

   Wiem już, że jeśli chcę uniknąć korzystania z jakiegoś kolorowego kosmetyku, to muszę wpierw ze szczególną troską zająć się pielęgnacją problematycznych miejsc. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, które pomogły mi nie obciążać mojej twarzy, a mimo to czuć się pewnie.

Marka Hello Body przygotowała kod rabatowy – na hasło „MLE” uzyskacie 20 procent zniżki na cały koszyk. Jeśli wyjdziecie przed ten link nie będzie konieczności wpisywania kuponu przy finalizacji zamówienia.

1. If you’d like to give up on using foundation or, at least, replace it with a lighter version or a CC cream, you should definitely spend some time to regenerate your skin well. The best effects will be attained when you take care of your night routine. While we are sleeping, our skin is hard at work – there are processes of intense regeneration underway – the temperature increases, microcirculation improves, and the surface of epidermis regenerates. Between 1 am and 2 am, the water level in our tissues usually becomes levelled out, and our organism gets rid off toxins (moving them to the lymphatic system). During the following hours (around 3 am), blood pressure and temperature increase. That’s why the skin absorbs everything better – including the active ingredients of creams, provided that it has access to such ingredients. Cosmetics applied overnight should be appropriately matched to our skin type. For all women who are past their 30th birthday, the best option is cream containing anti-wrinkle substances as well as retinol, collagen, ceramides, vitamins, and alpha hydroxy acids. I can recommend ALOÉ NIGHT by Hello Body – I’ve been using it for three months and what I like the most about is its miniaturisation effect. The texture is delicate, resembling gel, and the fragrance won't bother you – it reminds me of fresh cucumbers. However, night cream is not enough – if you really want to part with your foundation, you should use a face mask at least twice a week. My favourite cosmetic of this type is SLEEPING MASK PAUSE – the mask is pretty intense. Already after the first night, you’ll notice that your skin becomes tight, nourished, and glowy. It has pleasant fruit fragrance and delicate texture – the product doesn’t leave any stains on the pillows.

* * *

1. Jeśli chciałabyś zrezygnować z pokładu albo chociaż zamienić go na lżejszą wersję lub krem CC  przede wszystkim musisz poświecić czas, aby dobrze zregenerować skórę. Najlepsze efekty osiągniesz wtedy gdy postawisz na nocną pielęgnację. Gdy śpimy, nasza skóra ciężko pracuje – zachodzą w niej procesy intensywnego odnawiania – wzrasta temperatura, poprawia się mikrokrążenie, powierzchnia naskórka odbudowuje się. W czasie między 1:00 a 2:00 zwykle wyrównywany jest poziom wody w tkankach, a organizm pozbywa się toksyn (kierując je do układu limfatycznego). W kolejnych godzinach (od około 3.00) zaczyna wzrastać ciśnienie i temperatura. Dlatego właśnie wtedy skóra chłonie wszystko lepiej i bardziej – w tym aktywne składniki kremów, jeśli tylko ma do nich dostęp. Kosmetyk stosowany na noc musi przede wszystkim być dobrze dobrany do rodzaju naszej cery. Dla wszystkich pań, które obchodziły już trzydzieste urodziny, najlepszy jest krem zawierających substancje przeciwzmarszczkowe oraz retinol, kolagen, ceramidy, witaminy, a także alfa-hydroksykwasy. Mogę Wam polecić ALOÉ NIGHT od Hello Body – używam go od trzech miesięcy i to co podoba mi się w nim najbardziej, to efekt nawilżania. Konsystencja jest delikatna, przypominająca żel, a zapach nie męczy – mi przypomina świeże ogórki. Ale krem to nie wszystko – jeśli naprawdę chcecie rozstać się z podkładem, przynajmniej dwa razy w tygodniu powinnyście nałożyć na noc maskę. Moim ulubionym kosmetykiem tego typu jest SLEEPING MASK PAUSE – maska jest bardzo intensywna. Już po pierwszej nocy zobaczycie, że skóra stała się bardziej naprężona, odżywiona i lśniąca. Ma ładny owocowy zapach i delikatną konsystencję – produkt nie zostawia żadnych śladów na poszewce.

Serum Redvital marki APN Cosmetics ma bardzo lekką konsystencję i szybko się wchłania. Jest też produktem o wyjątkowo niskiej cenie w stosunku do jakości.

2. In order to avoid the colour cosmetic that is most fashionable at the moment – a highlighter – you should ensure appropriate moisturisation of the skin – a good serum will add healthy glow. Highlighted face looks radiant and healthy. That’s why we’re so eager to apply highlighter when we are doing our makeup. However, it isn’t always necessary – sometimes it is enough to choose an appropriate serum. An appropriately chosen serum is a skincare treasure. What should it be like? Don’t buy with your eyes and nose, as a beautiful bottle or bewildering fragrance aren’t the most important factors. You shouldn't be bothered by the label 20, 30, or 40+. Your skin has its defined needs. If you are searching for such a serum, you should definitely check out my latest discovery. This serum with huckleberry essence, enriched with aqua-D3, C, and E vitamins, and hyaluronic acid. Substances such as vitamin C and vitamin E control the excess production of melanin, owing to which, they decrease the tendency to uneven pigmentation. Additionally, they are a perfect shield against free radicals.

* * *

2. Aby uniknąć najmodniejszego teraz kosmetyku kolorowego – rozświetlacza przed nałożeniem makijażu należy zadbać o nawilżenie – dobre serum doda zdrowego blasku. Rozświetlona twarz wygląda zdrowo i promieniście, dlatego tak chętnie sięgamy w codziennym makijażu po rozświetlacz. Jednak nie zawsze jest on konieczny – czasem wystarczy dobre serum. Prawidłowo dobrane serum to pielęgnacyjny skarb. Jakie powinno być? Nie kupujemy go ani oczami ani nosem, bo nie piękna butelka czy oszałamiający zapach są najważniejsze. Nieważna jest też nalepka 20, 30 czy 40+ na opakowaniu. Skóra ma swoje określone potrzeby. Jeśli takiego szukacie, to koniecznie sprawdźcie moje ostatnie odkrycie. To serum z wyciągiem z borówki amerykańskiej, wzbogacone witaminami Aqua-D3, C i E oraz kwasem hialuronowym. Substancje takie jak witamina C i witamina E kontrolują nadmierną produkcję melaniny, dzięki czemu z czasem zmniejszają skłonności po nierównej pigmentacji. Dodatkowo świetnie zabezpieczy skórę przed wolnymi rodnikami.

3. The first product that I got rid of when it comes to my makeup bag was under eye concealer. It was enough to place my cream in the fridge and use it regularly to walk the under eye puffiness off. If you apply cooled cosmetic on thin skin, you’ll decrease puffiness and constrict blood vessels. Moderation is important as well – a thin layer is really enough. Too thick of a layer will be absorbed into the skin and will look like puffiness in the morning. My favourite cosmetic is under eye rejuvenating cream from the Polish brand Balenokosmetyki. It quickly decreases puffiness and crow's feet. It contains the medicinal sulphide water, vitamin E, argan oil, shea butter, and the rejuvenating ingredient (MATRIXYL®synthe’6®). The skin becomes soft, smooth, and moisturised. Now, you can buy it at a brilliant price – with the code “marzec2019”, you’ll receive a 40% discount.

* * *

3. Z mojej kosmetyczki jako pierwszy wypadł korektor pod oczy. Wystarczyło trzymać krem w lodówce i regularnie go używać, aby pozbyć się opuchlizny pod oczami. Jeśli na cienką skórę nałożymy schłodzony kosmetyk, to złagodzimy opuchnięcia i obkurczymy naczynka krwionośne. Ważny jest też umiar – cienka warstwa naprawdę wystarczy. Zbyt gruba wchłonie się i rano będzie wyglądać jak opuchlizna. Moim faworytem jest krem odmładzający pod oczy od polskiej marki Balenokosmetyki. Szybko zmniejsza worki pod oczami i kurze łapki. W jego składzie znajdziemy leczniczą wodę siarczkową, witaminę E, olej arganowy, masło Shea i odmładzający składnik (MATRIXYL®synthe’6®). Skóra staje się miękka, wygładzona i nawilżona. Teraz możecie go kupić w wyjątkowej cenie – z kodem „marzec2019” uzyskacie, aż 40 procent zniżki.

4. An appropriately prepared skin around the eyes will allow you to get rid of more than one cosmetic. Start with plucking your eyebrows – fortunately, the fashion for thin eyebrows and plucked lines has ended. Today, eyebrows are supposed to be natural pronounced and matching our appearance. That’s why you should brush them through, coax them, and make them shine. A great alternative to henna will be eyebrow styling products. You apply them like mascara: from the roots to the ends, brushing the hairs upwards (here and here you’ll find cosmetics that are worth recommending). You can borrow a simple hair gel from your boyfriend and apply a small amount with a brush. And since we are talking about eyes, we can’t really forget about eyelashes. A solution that I’ve testes is eyelash extensions – done once in a while (I do it once every three/four weeks) will allow us to eliminate mascara. Owing to eyelash extensions, you don’t have to use a liner on your upper lid. For a few years, I’ve been faithful to the 1:1 method (one synthetic eyelash connected to one natural eyelash). I like the delicate effect the most, that’s why the artificial eyelash has to be thin, short, and slightly curled. Professionally speaking: the eyelash is maximally 11 mm long, with B curl, and 15 mm thick or thinner.  

   If you would like to add something more and share your ways to decrease the number of makeup cosmetics that you use, you should definitely include it in the comments.

* * *

4. Odpowiednio przygotowana oprawa oczu pozwoli nam pozbyć się niejednego kosmetyku. Zacznijcie od wydepilowania brwi – na szczęście, skończyła się moda na cienkie, wyskubane kreski. Dziś brwi mają być naturalne, wyraziste i pasujące do naszego wyglądu. Dlatego przed każdym wyjściem z domu dokładnie je wyczesz, ułóż i nabłyszcz. Świetną alternatywą dla henny są produkty do stylizacji rzęs. Aplikujesz je jak maskarę do rzęs: od nasady aż po same końce, zaczesując włoski do góry (tutaj i tutaj znajdziecie kosmetyki godne polecenia). Możecie też pożyczyć od swojego faceta zwykły żel do włosów i nałożyć niewielką ilość szczoteczką. A skoro jesteśmy przy oczach nie możemy zapomnieć o rzęsach. Sprawdzonym przeze mnie rozwiązaniem jest zabieg przedłużania rzęs – wykonywany raz na jakiś czas (ja dopełniam je raz na trzy, cztery tygodnie) to pozwoli nam całkowicie wyeliminować tusz do rzęs. Dzięki doczepianiu nie ma potrzeby malowania kreski na górnej powiece. Ja od kilku lat jestem wierna metodzie jeden do jeden (jedna syntetyczna rzęsa łączona z jedną naturalną). Najbardziej lubię delikatny efekt, dlatego sztuczna rzęsa musi być cienka, krótka i lekko podkręcona. Fachowo rzecz ujmując: długość to maksymalnie 11 mm, skręt B, grubość 0,15 mm lub cieńsza.

   Jeśli możecie jeszcze dodać coś od siebie i podzielić się swoimi sposobami na ograniczenie kosmetyków do makijażu to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach.

 

Przygotowania do sezonu bikini nie mają sensu, czyli dlaczego swoją metamorfozę powinnaś zaplanować już na majówkę

  When it’s still cold outside, we keep our bodies concealed under layers of jackets, scarves, and thick sweaters. That’s why it doesn't come as a surprised that the thought of hot summer is a remote concept. And since there’s so much time until the holidays, we think that we’ll manage to turn into a Polish version of Irina Shayk before we wear a bikini. The June perspective of hopping into a swimsuit with a body that is ten kilograms lighter doesn’t seem that impossible, even if currently we’re quite reluctant to show off our stomach. I won’t be wrong to say that most of us are planning on a small weight overhaul, but if we were to pinpoint what elements in our appearance we should improve before April to reach the halfway point of our metamorphosis, we would be unable to do that. We’ve got an idea of the finished product, and not the height of a ladder whose rungs we need to climb.  

   The problem is not about the aim itself, but the many toils that we need to bear. The obstacle is taking action itself or rather the lack of it – lack of initiative, decisiveness, determination, patience, and an appropriate detailed action plan. When we set a very remote goal, there’s some likelihood that we’ll fail, and that failure simply hurts resulting in low self-esteem and remorse. Before you start visualising yourself in a very skimpy bikini, think what you should do exactly so that you can feel great in jeans and a fashionable mid-calf length trench coat within three to four weeks.  

   For many years, Dove has been concerned with the relationship between one’s own perception, self-confidence, and self-acceptance. Even though I don’t use this brand’s cosmetics, I read their studies with much interest. The results of Dove Global Beauty & Confidence report show that women, regardless of their age and country of origin, are perceiving themselves as attractive less and less frequently. It has a negative impact on their self-confidence in various everyday situations.  

   Below, you’ll find a few tips on how to approach the topic of metamorphosis to succeed.

* * *

   Gdy na zewnątrz wciąż zimno, ciała trzymamy bezpiecznie ukryte pod warstwami kurtek, szalików i grubych swetrów. Nic dziwnego w tym, że wizja gorącego lata jest dla nas bardzo odległa. A skoro jest jeszcze tyyyyle czasu, myślimy, że zanim wskoczymy w bikini, spokojnie zdążymy przemienić się w polską wersję Iriny Shayk. Czerwcowa perspektywa wbicia się w kostium kąpielowy z chudszą o dziesięć kilogramów sylwetką nie wydaje nam się niczym niemożliwym, nawet jeśli obecnie niechętnie pokazałybyśmy się z odsłoniętym brzuchem. Nie pomylę się chyba, jeśli powiem, że większość z nas ma w planach mały kilogramowy remont, ale jeśli miałybyśmy powiedzieć, co planujemy w swoim wyglądzie poprawić do końca kwietnia, tak aby osiągnąć półmetek naszej metamorfozy, nie potrafimy tego precyzyjnie określić. Mamy wyobrażenie końcowego efektu, a nie wysokości drabiny, po której szczeblach musimy się przecież wspiąć.

   Problem nie dotyczy samego celu, ani tego, jak wiele trudów może kosztować. Przeszkodą jest samo działanie, a raczej jego brak – brak inicjatywy, decyzyjności, determinacji, cierpliwości i dokładnie ustalonego planu działania. Gdy za cel stawiamy sobie rzeczy wielkie w odległej perspektywie czasowej, narażamy się na porażkę, która boli, powoduje niską samoocenę i wyrzuty sumienia. Zanim zaczniesz wizualizować sobie swój obraz w wyciętym kostiumie kąpielowym, pomyśl o tym, co dokładnie powinnaś zrobić, aby za trzy, cztery tygodnie czuć się świetnie w dżinsach i modnym teraz trenczu do połowy łydki.

   Od wielu lat związkiem pomiędzy postrzeganiem własnej osoby, a pewnością siebie i samoakceptacją zajmuje się marka Dove. O ile kosmetyków tego producenta nie używam, to badania czytam z zaciekawieniem. Wyniki raportu Dove Global Beauty & Confidence pokazują, że kobiety, bez względu na wiek i kraj pochodzenia, w coraz mniejszym stopniu postrzegają siebie jako osoby atrakcyjne, co niekorzystnie przekłada się na ich pewność siebie w różnych sytuacjach życiowych.

   Poniżej znajdziecie kilka podpowiedzi w jaki sposób podejść do tematu metamorfozy, tak aby choć trochę nam się ona udała.

1. Don’t fall prey to manipulation!

Why it’s so difficult to say “start” and really bring a plan to attain better looks into existence? Because on all sides we’re attacked by information on what we should do, what we mustn’t eat, what’s harmful, and even lethal. Meanwhile, once you browse through “the whole Internet” and eliminate all forms of lactose and gluten, it turns out that nothing changed and that you’re feeling even worse. Such a chase after the screaming ever-present pieces of advice can be dangerous.

Instead of taking action, we waste time on searching – where to find the best calorie calculator, what diet matches what blood type, is it possible to lose weight by following a fat-rich diet? Pondering over those things is pointless as most of the described nutritional super hits will be urban legends within a year. That was exactly the case with the touted monodiets, Atkin’s Diet, Kwaśniewski’s Diet, “safe” cleansing fasts, and other wonders often recommended by celebrities. It seems that common sense should make an alarm sound go off in your head, but the masses dreaming about weight loss usually don’t notice it.

We needlessly waste our energy and motivation on searching for new “better” nutritional challenges, instead of focusing on choosing healthier ingredients and decreasing food intake. A decreased amount of food (not to be mistaken for a fast) and its positive influence on maintaining the desired weight, better health, and efficient metabolism have been corroborated by two-year clinical studies conducted in the USA. The study participants were divided into two groups – one ate without any limitations, and the other one had a diet decreased by 25 % volume-wise. Those who were eating less, apart from the afore-mentioned benefits, had an array of biochemical parameters improved. These were linked to cardiovascular risk and the phenomenon of oxidative stress that is perceived as the universal mechanism of ageing process by many scientists. More interesting pieces of information on the topic are available in the article „Eat less, heaven’s gate is narrow” in Polityka. In the article, you’ll also read on the influence of hunger on health and about the history of nutrition (why obesity is the disease of our times). As far as miraculous diets are usually harmful (or ineffective), healthy eating is no baloney. A range of universal ways to slightly decrease the intake of food in a healthy way and without dedicating oneself to harmful diets can be found in my older posts here and here.

The situation is similar with eco, bio, fit, and organic products flooding the market. Lack of legitimisation of nomenclature is overused by companies which want to sell us as much as they can at the highest possible price. In reality, most of these products aren’t eco-friendly and green at all. That’s why we should check whether they can boast an appropriate certification before we pay a considerable amount of money for an allegedly organic product. In accordance with the EU law, eco food is the one that consist of 95 % genetically non-modified ingredients cultivated without the use of artificial fertilisers. A really small amount of additional substances is allowed. The packaging should feature the green “euro-leaf”. The symbol has to be present at every eco product in the EU. If you can’t find such a symbol on the packaging, you have no grounds to think that it is really “eco” (link to the graphics).

Before we allow ourselves to be fooled into various phony PR slogans, we should check whether a given product is worth our money and whether it’s genuinely harmless. If you are searching for information on the topic, „Shopping IQ” by Agnieszka Pająk will provide you with answers on how to shop mindfully without harming yourself. The author explains many notions, for example, what the terms eco, bio, organic, and GMO-free really mean. She also answers questions whether wheat can get us addicted, enumerates in detail and describes fats that are most suitable for thermal processing as well as enumerates all synthetic additions, neurotoxins, and allergens. The book also features a few very interesting recipes, for example for pancakes with ricotta, honey, and cardamom, chickpea brownie, courgette and maturing cheese bread, or risotto with pears. Agnieszka is also the owner of slowfoodlife.com, where you can find interesting tests connected with nutrition.

* * *

1. Nie daj się zmanipulować!

Dlaczego tak trudno powiedzieć „start” i faktycznie wprowadzić w życie plan walki o lepszy wygląd? Bo z każdej strony atakują nas informacje o tym, czego nie powinniśmy robić, czego nie wolno nam jeść, co szkodzi, a co wręcz zabija. Tymczasem, gdy przeczytamy już „cały internet” i wyeliminujemy wszystkie postacie laktozy i glutenu okazuje się, że nic się nie zmieniło, a nawet czujemy się gorzej. Taki pęd za krzyczącymi zewsząd radami może być niebezpieczny.

Zamiast działać marnujemy czas na poszukiwania – gdzie znaleźć najlepszy kalkulator kalorii, jaka dieta pasuje do typu krwi, czy można schudnąć jedząc tłusto? Nie ma się co zastanawiać, bo większość opisywanych dietetycznych superhitów za rok okaże się mitami. Tak było z zachwalanymi monodietami, dietą Atkinsa, Kwaśniewskiego, „bezpiecznymi” głodówkami oczyszczającymi i innymi często polecanymi przez celebrytów cudami. Niby zdrowy rozsądek powinien uruchomić światełko alarmowe, ale żądne chudnięcia tłumy zwykle tego ostrzeżenia nie zauważają.

Niepotrzebnie naszą energię i motywację tracimy na poszukiwaniu nowych, „lepszych” dietetycznych wyzwań, zamiast skupić się dobieraniu zdrowszych składników i po prostu ograniczeniu jedzenia. Niedosyt pożywienia (nie mylić z głodówką) i jego pozytywny wpływ na utrzymanie pożądanej wagi, lepsze samopoczucie i sprawny metabolizm potwierdziły dwuletnie badania kliniczne przeprowadzone w USA. Uczestników podzielono na dwie grupy – jedna jadła bez ograniczeń, druga stosowała dietę obniżoną o 25%. U osób jedzących mniej, poza wspomnianymi korzyściami, zaobserwowano polepszenie „szeregu parametrów biochemicznych związanych z ryzykiem sercowo-naczyniowym i zjawiskiem stresu oksydacyjnego, które wielu badaczy uważa za uniwersalny mechanizm procesów starzenia.” Więcej ciekawych informacji na ten temat znajdziecie w artykule „Jedz mniej, bramy raju są wąskie” Polityki. Przeczytacie tam też o wpływie głodu na zdrowie i jak to z żywieniem bywało dawniej (dlaczego otyłość jest chorobą naszych czasów).O ile diety cud są zwykle szkodliwe (lub nieskuteczne), o tyle zdrowe odżywianie to żadna ściema. Uniwersalne sposoby na to jak odrobinę ograniczyć jedzenie w zdrowy sposób i bez wikłania się w diety cud znajdziecie w moich starszych wpisach tutaj i tutaj.

Podobnie jest z zalewającymi rynek produktami „eko", „bio", „fit” czy „organic". Nieusankcjonowane nazewnictwo wykorzystują firmy, które chcą sprzedać nam jak najwięcej i jak najdrożej. W rzeczywistości większość z tych rzeczy nawet w najmniejszym stopniu nie zasługuje na miano ekologicznych. Dlatego zanim wydamy często niemałe pieniądze, na produkt rzekomo organiczny sprawdźmy, czy na opakowaniu znajduje się odpowiedni certyfikat. Zgodnie z unijnym prawem ekologiczna żywność to ta, która zawiera przynajmniej 95 procent składników niemodyfikowanych genetycznie oraz uprawianych bez sztucznych nawozów. Dopuszczalna jest niewielka liczba substancji dodatkowych. Na opakowaniu musicie szukać zielonego „euro-liścia”. Ten symbol musi być na każdym, pakowanym, ekologicznym produkcie w Unii Europejskiej. Jeśli na opakowaniu nie ma tego znaku, to nie mamy żadnych podstaw, aby sądzić, że jest on „eko” (link to grafiki).

Nim damy się wmanewrować w różnego rodzaju PR-owe hasła sprawdźmy czy dany produkt jest wart naszych pieniędzy i faktycznie nas nie podtruwa. Jeśli szukacie rzetelnych informacji na ten temat to w książce „Shopping IQ” Agnieszki Pająk znajdziecie odpowiedz na to, jak świadomie robić zakupy i sobie nie szkodzić. Autorka tłumaczy wiele zagadnień, na przykład czym są oznaczenia „eko”, „bio”, „organic” czy „bez gmo”. Odpowiada też na takie zagadnienia jak to, czy pszenica może uzależniać, dokładnie wymienia i opisuje tłuszcze, które najbardziej nadają się do obróbki termicznej, wylicza wszystkie syntetyczne dodatki do potraw, neurotoksyny i alergeny. W książce znajdziemy też kilka bardzo ciekawych przepisów, na przykład na naleśniki z ricottą, miodem i kardamonem, brownie z ciecierzycy, bochenek z cukinii i dojrzewającego sera czy risotto z gruszkami. Pani Agnieszka prowadzi też stronę slowfoodlife.com, na której znajdziecie ciekawe testy związane z żywieniem.

2. It’s better to accomplish a less spectacular metamorphosis – only in that way can we succeed

The aim that I usually set for holidays in the past was getting rid of five kilograms. The feasible aim that I’ll be trying to attain until the end of April is minus two and a half kilograms.

The key to everything is motivation. For some, motivation is some great endeavour. Then, the “I won’t do it ?” rule applies. People try to prove to themselves and to the whole world that they’ll manage to accomplish something. In real life, our motivation, however, is the everyday life – our motivation is obscured by everyday errands and duties, and since the objective is a remote one, we easily switch to the mode “I’ve still got time, I’ll get back to it later”. Setting a feasible intention is the first step to success.

But why is it considerably difficult to maintain your motivation whenever you set an unattainable goal? The authors of “Change Anything” conducted studies in which they proved that 95 % of us fail to follow the resolutions connected with bad habits. It can be easily spotted by looking at the New Year’s Eve resolutions and crowds rushing into the gym in January and February. Group classes are attended by 50 % more people. After a few weeks the phenomenon known as short-lived enthusiasm starts to kick in. We stop feeling the motivation and the positive emotions connected with morning jogging, a visit at the pool, or zumba classes disappear somewhere amidst everydayness.

How to avoid it? First and foremost, you need to realise that more exercises don’t really guarantee better results. Especially at the beginning of our journey for better appearance, we often have a false impression that the more we exercise, the faster we lose weight. However, we need to realise that too long and too intensive exercises can bring more hand than good. A workout has to be good, short, and, what’s most important, diverse. Changing activity type won’t leave us bored, and activating various muscles will improve our overall stamina and increase our metabolism quicker. Instead of reaching for running shoes (because everyone is running), check out the nearest trampoline park (for example, jumpcity), try spinning or aerobics – you’ll burn a similar amount of calories while having plenty of fun. Maybe you’ll try to take your friend along – mutual motivation is another way to get a head start.

* * *

2. Lepiej postawić na mniej spektakularną metamorfozę – tylko dzięki temu mamy szansę na sukces

Cel, który zwykle wyznaczałam sobie na wakacje, to zrzucenie pięciu kilogramów. Realny cel, o który będę walczyć do końca kwietnia to minus dwa i pół kilograma.

Kluczem do wszystkiego jest motywacja. Dla niektórych motywacją jest jakieś ogromne przedsięwzięcie. Działa wtedy zasada „ja nie dam rady?” i chęć pokazania sobie i całemu światu, że tę radę damy. W prawdziwym życiu naszą motywację zjada jednak proza życia – z każdym dniem naszą determinację przysłaniają bieżące sprawy, a ponieważ cel jest bardzo odległy to z łatwością przechodzimy do trybu „mam jeszcze czas, zajmę się tym później”. Postawienie sobie realnego zamiaru, jest pierwszym krokiem do zwycięstwa.

Ale dlaczego o wiele trudniej jest podtrzymać motywację, gdy wyznaczymy utopijny cel? Twórcy książki „Change Anything” przeprowadzili badania, w których udowadniają, że 95% z nas nie daje rady dotrzymać postanowień związanych ze złymi przyzwyczajeniami. Najlepiej obrazują to słynne noworoczne postanowienia i szturm na obiekty sportowe w styczniu i lutym. Na zajęcia grupowe przychodzi nawet o połowę więcej ludzi. Po kilku tygodniach zaczyna się zjawisko nazywane „słomianym zapałem”. Przestaje nam się chcieć, a pozytywne emocje związane z porannym joggingiem, wizytą na basenie lub zajęciami zumby gdzieś znikają.

Jak tego uniknąć? Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że więcej ćwiczeń wcale nie oznacza lepszych efektów. Szczególnie na początku przygody z walką o lepszy wygląd często mamy mylne wrażenie, że im więcej będziemy ćwiczyć, tym szybciej zrzucimy kilogramy. Jednak codzienne, zbyt długie i intensywne ćwiczenia mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Trening ma być dobry, krótki i koniecznie urozmaicony. Zmiana typu aktywności nie zamęczy nas nudą, a pobudzanie różnych partii mięśni szybciej poprawi naszą ogólną kondycję i przyspieszy metabolizm. Zamiast od razu sięgać po buty do biegania (bo wszyscy biegają), sprawdź najbliższy park trampolin (na przykład jumpcity), wybierz się na spinning czy aerobik – spalisz podobną liczbę kalorii podczas doskonałej zabawy. Może uda ci się wyciągnąć koleżankę – wzajemna motywacja to kolejne ułatwienie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przez cały marzec marka Natural Mojo zorganizowała specjalną akcję charytatywną – z każdego sprzedanego zestawu Skin Routine (w którego skład wchodzą „nutrikosmetyki", czyli Aqua Splash, Pure Glow oraz Glow Protect) oddaje 4 złote na rzecz organizacji CAMFED, wspierającej edukację i rozwój kobiet z krajów afrykańskich. Link do akcji tutaj. Teraz z kodem: MLE40 otrzymacie 40% zniżki na cały asortyment (z wyjątkiem produktów z działu „wyprzedaż”), przy minimalnej wartości zamówienia 249 złotych.

3. Appearance is not only about the figure. Improve your self-esteem in another way.

Most of us (with me in the forefront, I won’t deny it) feel more attractive when they’re slimmer. We focus on losing weight, while other ways of caring about oneself can bring more visible effects. Tinting brows with henna “will have a more spectacular” effect than losing two kilograms.The studies conducted by GFK in 2016 on a group of nine thousand people showed that for 65 % of women caring about their appearance means better mood (GFK is one of the world’s biggest research companies employing more than 11 000 experts who are trying to discover a new way of looking on how people live, think, and buy across more than one hundred markets). In order to feel prettier, 69 % of studied participants answered that they visit beauty salons and spa. Women feel better owing to facials (21%), henna brows (20%), hybrid manicure (18%), classic manicure (16%), and massage (11%).

These are a few of my favourite treatments that will immediately improve your appearance:

a. Dermapen – the treatment is a facial conducted at a beauty salon (only those that are reliable – for example, Balola in Tricity). Microinjuries appearing on the skin during the treatment use the natural capacity of the organism to self-heal and rebuild tissues. As a result of this process, the levels of collagen and elastin are increased which improves the density of your skin. Already after the first treatment, the skin is tight, nourished, and smooth. The skin doesn't peel, so you look better already on the following day. It will be perfect for individuals with skin problems as well.

b. Refreshing your hair colour – over the last two years, I visited four different hair salons. Only for the past year, I’ve been visiting a salon in Gdańsk (D&D on Wajdeloty Street) and I’m really satisfied with the services. First and foremost, the hairdressers listen to what I say and to my descriptions of a new hairstyle, and don't approach each client in the same way. I never wait for the visit more than one week and what’s even more important the prices are regular – now, I pay PLN 300 for cutting, refreshing the colour, and a moisturising treatment.

c. Spray tanning – this treatment takes no more than ten minutes (that’s the amount of time needed to spray tan the body, dry, and dress). The tan lasts for almost two weeks. If you exfoliate the skin thoroughly before the treatment, you won't get any streaks. A good salon provides the clients with disposable underwear and special caps for the feet soles. The staff will match the appropriate colour to your skin. The cost of such a treatment is around PLN 90.

d. Everyday ritual – our appearance is influenced mostly by the overall state of our body. Even though it sounds trivial, stronger nails which are a result of taking appropriate dietary supplement are a very measurable effect. Only a few seconds each day are enough to see that we look better after four weeks. Once a week I swallow vitamin D3, curcuma in pills, and one Aqua Splash pill (coconut water and hyaluronic acid extract) by Natural Mojo which improves the state of my skin. By taking these nutricosmetics we nourish it from the inside. Remembering about this duty is not that demanding. I don’t need to set any appointment to improve my appearance and well-being.

   So why is it worth rescheduling your metamorphosis to an earlier date? Because we’ll feel better quicker. Caring for one’s appearance is all about the good mood and well-being. To finish off, I’d like to encourage you to finish the following sentence: “I’ll manage to . . . until the end of March” in the comments.

* * *

3. Wygląd to nie tylko sylwetka. Popraw swoją samoocenę inaczej.

Większość z nas (ze mną na czele, nie będę ukrywać) czuję się atrakcyjniej, gdy jest szczuplejsza. Skupiamy się na utracie kilogramów, podczas gdy inne sposoby dbania o siebie mogą przynieść bardziej widoczne efekty. Henna na brwiach „zrobi większą robotę” niż utrata dwóch kilogramów.
Z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez GFK na próbie ponad dziewięciu tysięcy osób, wynika, że dla 65% kobiet dbanie o swój wygląd oznacza lepsze samopoczucie (GFK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad stu rynkach.) By poczuć się piękniej 69% badanych odpowiedziało, że odwiedza salony kosmetyczne oraz spa. Kobiety lepiej czują się dzięki zabiegom na twarz (21%), hennie brwi (20%), sytuację poprawia także manicure hybrydowy (18%), manicure klasyczny (16%) i masaż (11%).

Oto kilka moich ulubionych zabiegów, które błyskawicznie poprawiają wygląd:

a. Dermapen – zabieg wykonywany na twarz w salonie kosmetycznym (tylko takim godnym polecenia, w Trójmieście to na przykład Balola). Mikrourazy powstałe na skórze w trakcie wykonywania zabiegu wykorzystują naturalną zdolność organizmu do samoleczenia oraz przebudowy tkanek. W wyniku tego procesu wzrastają poziomy kolagenu i elastyny, co powoduje zagęszczenie skóry. Już po pierwszym zabiegu skóra jest naciągnięta, odżywiona i gładka. Po wszystkim skóra nie schodzi, więc już na następny dzień wyglądamy ładniej. Świetnie sprawdzi się również u osób z problemami skórnymi.

b. Odświeżenie koloru włosów – przez ostatnie dwa lata byłam w przynajmniej czerech salonach fryzjerskich. Dopiero od roku chodzę do Gdańska (salonu D&D na Wajdeloty) i naprawdę jestem zadowolona. Przede wszystkim Panie słuchają, gdy mówię, jak wyobrażam sobie nową fryzurę, a nie taśmowo każdą Klientkę traktują tak samo. Na wizytę nigdy nie czekałam dłużej niż tydzień i co ważne, ceny są normalne – teraz płacę za ścięcie, farbowanie odrostu i zabieg nawilżający 300 złotych.

c. Natryskowe opalanie – ten zabieg trwa maksymalnie dziesięć minut (tyle zajmuje przygotowanie się, opryskanie ciała z suszeniem plus ubieranie się). Opalenizna utrzymuje się prawie dwa tygodnie. Jeśli przed zabiegiem dokładnie złuszczymy skórę, nie powstają żadne zacieki. Dobry salon poznamy po tym, że dostaniemy jednorazową bieliznę i nakładki na spody stóp, a personel dobierze odpowiedni dla naszej skóry kolor. Kosz to około dziewięćdziesiąt złotych.

d. Codzienny rytuał – na nasz wygląd wpływ ma przede wszystkim ogólny stan naszego ciała, i o ile brzmi to dość banalnie i mało konkretnie, to mocniejsze paznokcie po regularnym stosowaniu suplementów jest już bardzo wymiernym efekt. Wystarczy kilka sekund każdego dnia, aby po czterech tygodniach zobaczyć, że wyglądamy lepiej. Raz dziennie łykam witaminę D3, kurkumę w tabletkach i jedną kapsułkę Aqua Spash (ekstrakt z wody kokosowej i kwasu hialuronowego) od Natural Mojo, która wspomaga stan mojej skóry. Spożywając „nutrikosmetyki” odżywiamy ją od wewnątrz. Pamiętanie o tym obowiązku nie jest dla mnie żadnym wysiłkiem. Nie muszę się nigdzie umawiać, aby poprawić swój wygląd i samopoczucie.

   Dlaczego jeszcze warto przełożyć datę swojej metamorfozy na wcześniejszą? Bo po prostu szybciej poczujemy się lepiej. A w dbaniu o wygląd przede wszystkim chodzi o dobre samopoczucie. Na koniec proponuję, abyście w komentarzach dokończyły zdanie „do końca marca uda mi się zrobić …”.

Krótki poradnik Yeti, czyli jak przetrwać mroźne dni

    Each dweller of Tricity knows the long story, which is handed down from generation to generation, about how Gdańsk Bay froze so deep that you could travel to Hel Peninsula by taking a shortcut through it. I don’t know whether this story is true, but not so long ago, precisely in the 80s of the 20th century – in 1986 and 1987 – winter season was known for temperatures of approx. -40 degrees Celsius. In 1987, the ice in Zemborzycki Reservoir reached a record thickness of 60 cm. The fight with frosty aura had such a considerable impact on everyday life that it became a hot topic in most newspapers. However, there’s nothing strange about it – strong winter paralysed transport system as railway was frozen, owing to which passengers of a dozen or so trains were stuck on railway stations in chaos. Many municipalities were cut off from the outside world. There were electricity shortages, communities lived in total darkness, and schools cancelled lessons. There were even problems with milk supplies delivery as the weather was so cold that bottles started cracking.

  Today, our winter climate is milder, it’s warmer outside, and snow doesn’t become such a nuisance (even though motorists are always surprised even by the onset of winter). It more often happens that the rain makes the snow suddenly disappear, taking the work away from ploughs and spades. Despite that, you can get the impression that we tackle frost much worse in comparison to the past.

   We often forego walks, rushing between rooms and places – coffee shops, shopping malls, playrooms (if we are searching for entertainment for children). We choose places with underground parking lots so that we can minimise our contact with frost, we often are unable to choose appropriate winter clothes (inappropriate gloves, lack of hats, too short socks, and the infamous bare ankles), or use inappropriate cosmetics. And frost is not so bad…

 Tadeusz Gicgier, a known Polish writer, poet, and satirist once said that “winter is beautiful up until a certain Celsius degree”. However, in today's post I would like to convince you that even biting frost can be beneficial for us.

1. A few words about building one’s resistance   

   We tend to say that frost is something beneficial for our health. But is it true? In Scandinavian countries, no one is surprised at the view of a baby stroller left in -10 degrees Celsius with a child silently sleeping inside. Swedish children spend most of their day outside, regardless of the weather conditions. In Great Britain, you can often see school children marching along the streets without any warm jackets or sweaters when the temperature drops below zero. In a country where almost no one invests in snow boots – there are so few occasions for making snowmen that you can easily do that in wellies. However, what’s most interesting is that children living in such conditions don’t necessarily get sick more often in comparison to Polish children who are wrapped up in warm clothes from the top of their head to their toes. Studies show that it’s never too late (or to early) for building your resistance with cold. So what’s the influence of spending time outside on our health?  

   Fresh air, also winter air, builds our resistance. Low temperature is the best stimulus for our immune system fostering the production of immune cells. Our organism is preparing itself for changing conditions and learns how to fight against bacteria and viruses. Owing to that, winter season, biting wind, snow, and even drenching rain stop being scary and allow us to avoid exhausting cold right after careless sleighing and running around snowdrifts. But how to start building our resistance in such a way? It’s obvious that we shouldn’t start with jumping into a blowhole in the middle of winter (even though, believe me, it doesn’t hurt so much – the most difficult thing is to fight your fear). The first stage of building your resistance should be based on decreasing the number of clothes you’re wearing or making the layers thinner on colder days, increasing the number of regular walks (at least 30 minutes each day), and walking barefoot on grass and sand if the weather is favourable. It is also vital to air your flat and make sure that the temperature inside doesn’t exceed 20 degrees Celsius (or even 18 degrees Celsius in bedroom).

* * *

   Każdy mieszkaniec Trójmiasta zna przekazywaną przez dziadków historię, o tym jak Zatoka Gdańska zamarzała tak, że wozami skracano drogę na Hel. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale jeszcze nie tak dawno, bo w latach 80. XX wieku, a dokładniej w roku 1986 i 87 zimą termometry wielokrotnie wskazywały temperaturę bliską -40 stopniom Celsjusza. W 1987 roku lód w Zalewie Zemborzyckim pobił wszystkie swoje rekordy – miał grubość 60 cm. Walka z mroźną aurą na tyle poważnie wpłynęła na życie codzienne, że stała się tematem numer jeden w większości gazet. Nie ma się jednak co dziwić – ostra zima sparaliżowała transport, bo zamarzły trakcje kolejowe przez co pasażerowie kilkunastu odwołanych pociągów utknęli na dworcach w chaosie. Wiele gmin zostało praktycznie odciętych od świata. Brakowało prądu, zapanowały ciemności, a w szkołach odwoływano zajęcia. Nawet mleka nie można było dostarczać, bo z zimna pękały butelki.

   Dziś nasz zimowy klimat stał się łagodniejszy, na zewnątrz jest cieplej, a śnieg nie sprawia nam aż tylu kłopotów (chociaż kierowcy i tak są zawsze zaskoczeni). Częściej też rozprawia się z nim padający deszcz, odbierając pracę pługom i łopatom. Mimo tego można odnieść wrażenie, że z mrozem radzimy sobie dużo gorzej niż kiedyś.

   Często odpuszczamy spacery przebiegając jedynie między pomieszczeniami – kawiarniami, galeriami i salami zabaw (jeśli szukamy rozrywki dla dziecka). Wybieramy miejsca z parkingami podziemnymi, by do minimum ograniczać kontakt z mrozem, nie potrafimy się często też ubrać (nieodpowiednie rękawiczki, brak czapek, zbyt krótkie skarpetki i słynne gołe kostki), ani skorzystać z odpowiednich kosmetyków. A mróz nie jest przecież wcale taki straszny…

   Tadeusz Gicgier, znany polski pisarz, poeta i satyryk powiedział kiedyś, że „zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza”. Ja jednak w dzisiejszym wpisie chciałabym przekonać Was, że nawet siarczysty mróz może nam wyjść na dobre.

1. O hartowaniu 

   Mówi się, że mróz sprzyja zdrowiu. Ile w tym prawdy? W krajach skandynawskich nikt nie dziwi się na widok wystawionego na dziesięciostopniowy mróz wózka ze smacznie śpiącym maluchem w środku. Szwedzkie dzieci na powietrzu spędzają większość dnia, niezależnie od pogody. W Wielkiej Brytanii nierzadki jest widok uczniaków, maszerujących po ulicach bez kurtek i ciepłych swetrów, gdy temperatura spada poniżej zera. Tam nawet mało kto inwestuje w śniegowce – okazji do lepienia bałwana jest tak mało, że można to robić w zwyczajnych kaloszach. Najciekawsze jest jednak to, że tak chowane dzieci wcale nie chorują częściej niż opatuleni od stóp do głów mali Polacy. Badania pokazują, że na hartowanie nigdy nie jest za późno (ani za wcześnie!). Jak więc przebywanie na mrozie wpływa na nasze zdrowie?

   Świeże powietrze, także zimowe, hartuje i wzmacnia odporność. Niska temperatura najlepiej stymuluje układ immunologiczny do produkcji komórek odpornościowych. Nasz organizm przygotowuje się do zmiennych warunków i uczy się, jak ma działać i jak się bronić. Dzięki temu zimowa aura, szczypiący wiatr, śnieg, a nawet moczący nas deszcz przestają być straszne i nie powodują, że po spacerze, szaleństwie na sankach i bieganiu po zaspach od razu dopadnie nas męczące przeziębienie. Tylko od czego zacząć takie hartowanie? Na pewno nie od wskakiwania do przerębla w środku zimy (chociaż uwierzcie, to wcale „nie boli” – najtrudniejsze jest przełamanie swoich blokad i strachu). Pierwszy etap hartowania powinien polegać na odchudzeniu własnej garderoby, czyli wyborze lżejszego ubrania (lub mniejszej liczby warstw) w chłodniejsze dni, regularnych spacerów (minimum 30 minut każdego dnia), a w sprzyjających warunkach bosych przechadzek po trawie lub piasku. Konieczne jest także codzienne wietrzenie mieszkania i pilnowanie, aby temperatura wewnątrz nie przekraczała 20 stopni Celsjusza (a w sypialni nawet 18).

2. The most frequent cosmetic mistake when we leave our homes.  

   The advantages of building up your resistance are one thing, but those who got really cold at least once know that it is really unpleasant. Negative outcomes of long exposure to frost are visible when our body is not appropriately prepared for such conditions. Our skin will be the first body part to feel as it is our shield. Even though low temperature makes skin exfoliation faster and fosters lymph movement, owing to which adipose tissue is decrease quicker, without an appropriate protection the state of our skin will considerably deteriorate.  

   Winter cosmetics should create an occlusive impermeable film on our skin that will isolate it from cold and wind. Their composition should contain oils, shea butter, glycerol, vitamins (especially A), and soothing ingredients (e. G. panthenol, allantoin, or rose water).  

   I’ve got couperose skin and when I come back from winter running or walks, I often get really red around my cheeks. Cold wind and exposing your face to a wide range of temperatures make veins visible and reversing this process is not that simple. To tackle this problem, I’ve got vitamin and nourishing cream by Balneokosmetyki. It contains the healing medicinal sulphide water, vitamins C and E, shea butter, allantoin, red algae extract, borage essence, and d-panthenol. The same line also features an under eye roll-on and a face mask. This cosmetic set will be useful also for individuals with sensitive and dry skin. Now, all cosmetics by Balneokosmetyki can be purchased at a more affordable price. It’s enough to use the code “zima” to get a 20 % discount until the end of February.

* * *

2. Najczęstszy kosmetyczny błąd, jaki popełniamy wychodząc na mróz.

   Pozytywy hartowania to jedno, ale chyba każdy, kto choć raz porządnie zmarzł wie, jakie to bywa nieprzyjemne. Negatywne skutki długiego przebywania na mrozie pojawiają się przede wszystkim, gdy nasze ciało nie zostanie do takich warunków odpowiednio przygotowane. Najszybciej odczuje to nasza skóra, która robi za tarczę. I choć bardzo niska temperatura przyspiesza złuszczanie naskórka i uaktywnia przepływ limfy, przez co szybciej spalana jest tkanka tłuszczowa, bez odpowiedniej ochrony cera znacznie się pogorszy.

   Kosmetyki na zimę powinny tworzyć na skórze warstwę okluzyjną (nieprzepuszczalną), która będzie ją izolować od zimna i wiatru. W ich składzie powinny się znaleźć olejki, masło shea, gliceryna i witaminy (zwłaszcza A) oraz składniki kojące (np. pantenol, alantoina lub woda różana).

   Mam cerę naczynkową i często gdy wracam z zimowego biegania lub spaceru, mam bardzo zaczerwienione policzki. Zimny wiatr i narażanie buzi na duże skoki temperatur powodują, że naczynka pękają, a odwrócenie tego procesu wcale nie jest łatwe. W walce pomaga mi krem witaminowo-odżywczy do twarzy od Balneokosmetyki. W jego skład wchodzi lecznicza woda siarczkowa, witamina C i E, masło shea, alantoina, ekstrakt z czerwonej algi, olej z ogórecznika i d-pantenol. Z tej samej serii można też kupić roll-on pod oczy i maskę. Zestaw kosmetyków na pewno przyda się również osobom z wrażliwą i suchą skórą. Teraz wszystkie kosmetyki od polskiej marki Balneokosmetyki można kupić w lepszej cenie. Wystarczy użyć kodu rabatowego "zima", aby otrzymać 20% zniżki do końca lutego.

3. No two onions are alike. Winter clothes that really keep you warm.  

   The popular Danish saying claims that bad weather doesn’t exist, there are only bad clothes. First and foremost, we should wear a few layers of clothes but use this rule reasonably – a method of three layers will be suitable. The layer wicking moisture should be the closest to your skin, then insulation, and at the end a layer protecting you against wind and rain. It’s also great to know the properties of various fabrics. One of the best fabrics protecting you against cold is wool (it can be sheep wool, alpaca wool, or even camel wool). It’s the best fabric when it comes to maintaining optimal body temperature simultaneously allowing the skin to breathe. It also protects us against UV radiation. Lanoline (animal fat) covering the fine bristles protects against humidity and has anti-bacterial properties. A bad idea is nylon tights worn under trousers – they cool out the organism and they tend to dry for a very long time when they get wet from, for example, melted snow.   However, feet are the most prone to drenching and hypothermia. There’s only a layer of material and shoe sole separating them from the cold ground. If the shoes are too low, snow and water can easily get inside. Some claim that common cold starts precisely from our feet. That’s why the best solution here is solid snow boots. The warmest in the world are surely the famous Moon Boot – they are particularly great at isolating the temperature and it’s impossible that they would get wet. On top of that – they are very comfortable and you can step forward confidently on the snow-covered pavements. I use my pair mostly when it’s really cold, but my daughter wears them almost throughout the whole winter.  

   They say that the largest amount of heat escapes through our heads. Are there any scientific proofs that would corroborate this theory? In 2008, scientists from the University of British Columbia proved that human loses as much as 11% of heat, taking into consideration the area of this body part in comparison to the rest of our body. Does that mean that winter hats can stay at the bottom of your wardrobe? They can’t! Head has the lowest fat content in comparison to other body parts so we need to help it with insulation. Headgear has to be made of natural fabric – cashmere or wool.   I’m a really chilly person, that’s why I tend to wear clothes that are really great warmth-wise around my home. Before you choose a comfy sweatsuit, check whether the cotton is thickly sewn. Such cotton will be extremely warm and pleasant in wearing. Good cotton won’t stretch after washing. The Polish brand Hibou Essentials, which produces its clothes from top-quality fabrics, is unparalleled in this field.  

   The blanket that you can see in the photo is extremely warm despite the fact that it’s not thick. It’s owing to the composition – 100% of cashmere guarantees that you won't freeze, even on the coldest winter evenings. Cashmere has the best ratio of weight and insulating properties (that’s why a thin cashmere sweater is better at keeping you warm that a thick acrylic one). Now you can purchase it at a considerably lower price in Mongolian online store.

* * *

3. Cebula cebuli nie równa. Zimowe ubrania, które naprawdę grzeją.

   Popularne duńskie powiedzenie głosi, że nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie. Przede wszystkim należy zakładać kilka warstw ubrań, ale robić to z głową –  sprawdzi się metoda trzech warstw, czyli najbliżej skóry ta odprowadzająca wilgoć, następnie izolacja i na wierzch odzież chroniąca przed wiatrem i opadami. Warto znać właściwości tkanin. I tak jednym z najlepiej chroniących przed zimnem materiałów jest wełna (może być włosie owiec, lam a nawet wielbłądów). Najlepiej utrzymuje optymalną temperaturę ciała, a przy tym pozwala skórze oddychać. Broni nas także przed promieniowaniem UV, a lanolina (zwierzęcy tłuszcz) pokrywająca włókna chroni przed wilgocią i działa antybakteryjnie. Złym pomysłem są nylonowe rajstopy zakładane np. pod spodnie – wychładzają organizm, a zawilgocone np. roztopionym śniegiem bardzo długo schną.

   Na przemoczenie i wyziębienie zimą najbardziej narażone są jednak stopy. Od zimnego podłoża dzieli je tylko warstwa materiału i podeszwa buta. Jeśli buty są zbyt niskie śnieg i woda łatwo dostają się do środka. Niektórzy twierdzą, że od stóp właśnie zaczyna się przeziębienie. Dlatego dla mnie w tym temacie najlepszą robotę robią porządne śniegowce. Najcieplejsze na świecie to z całą pewnością słynne Moon Boot – wyjątkowo dobrze izolują temperaturę i nie ma szans, żeby przemokły. Mało tego – są bardzo wygodne i można w nich stawiać pewne kroki np. na ośnieżonych chodnikach. Ja swoją parę noszę przede wszystkim, gdy jest bardzo zimno, ale moja córka chodzi w nich prawie przez całą zimę.

   Podobno najwięcej ciepła ucieka przez głowę. Czy istnieją naukowe dowody, które potwierdzałyby tę teorię? W 2008 roku naukowcy z University of British Columbia udowodnili, że człowiek traci przez głowę mniej więcej tyle ciepła, ile należałoby się spodziewać, wziąwszy pod uwagę powierzchnię tej części ciała – czyli 11%. Czy to oznacza, że czapki mogą zostać na dnie szafy? Nie mogą! Głowa ma najmniej tłuszczu ze wszystkich części ciała, więc trzeba jej pomóc z izolacją. Nakrycie głowy musi być wykonane z naturalnego materiału – kaszmiru lub wełny.

   Jestem straszliwym zmarzlakiem, dlatego nawet w domu staram się chodzić odpowiednio ubrana. Zanim wybierzecie wygodny dres, zwróćcie uwagę na to, czy bawełna jest grubo czy cienko tkana. Pierwsza wersja materiału zapewni nam przyjemne ciepło, druga wręcz przeciwnie. Dobra bawełna nie rozciągnie się w praniu. W tej dziedzinie nie ma sobie równych polska marka Hibou Essentials, która szyje z materiałów doskonałej jakości.

   Koc, który widzicie na zdjęciu jest bardzo ciepły mimo tego, że nie jest gruby. To zasługa składu – 100% kaszmir daje gwarancję, że nie zamarzniecie nawet w najchłodniejsze wieczory. Kaszmir ma najlepszy stosunek wagi do właściwości izolacyjnej (to dlatego cienki kaszmirowy sweter grzeje lepiej niż najgrubszy sweter z akrylu). Teraz możecie go kupić w dużo niższej cenie w sklepie Mongolian.

Czarna herbata Earl Grey marki Sir Adalbert's Tea jest bardzo aromatyczna, w jej skład między innymi wchodzi kardamon i płatki bławatka. Teraz możecie wszystkie herbaty Sir Adalbert's Tea kupić w lepszej cenie. Użyjcie kod MLE15, aby otrzymacie 15% zniżki na wszystkie mieszanki – promocja będzie ważna do 10 lutego.

4. What to do to keep up in frosty weather?  

   Movement is the key, also on winter evenings when there’s a blizzard behind the window. Outdoor activity improves the functioning of our brains and concentration, it also provides our organisms with vitamin D and increases the production of serotonin which relaxes and calms us down. What’s more, it turns out that people who spend more than 30 hours outside on a weekly basis sleep better – they need less time for full recovery. The studies conducted at the Harvard University in 2005 show that a quick 35-minute walk five times a week or a 60-minute walk three times a week decreases the onset of depression and improves the overall state of our physical and mental health.  

   If you’re not convinced yet, I’ve a got a really tasty solution to that. For those who can’t get warm during the first 15 minutes outside (nor look optimistically at the situation), I recommend a thermos flask with tea. It’s best to choose one that has warming properties. Thus, one with cinnamon, cloves, or ginger. Now some trivia – lately, I’ve read the article “black list of teas containing pesticides” and I’ve learnt that many popular teas in bags contain plenty of pesticides – check whether you don’t have any of these in your cupboards. I can easily recommend my favourite tea by Sir Adalbert's Tea. The blend that you can see in the photo contains cardamom and has warming properties. The tea is packed in cardboard boxes which guarantees that the blend will stay fresh and intense in taste after opening.

* * *

4. Co zrobić, aby wytrzymać na mrozie jak najdłużej?

   Ruch, ruch i jeszcze raz ruch, także w zimowe dni, kiedy za oknami sypie śnieg. Aktywność na świeżym powietrzu poprawia funkcjonowanie mózgu, naszą koncentrację, dostarcza witaminę D oraz zwiększa produkcję serotoniny, która relaksuje i uspokaja. Poza tym okazuje się, że osoby przebywające na dworze ponad 30 godzin w tygodniu lepiej śpią – potrzebują mniej czasu, by w pełni się wyspać. Z przeprowadzonych w 2005 r. na Uniwersytecie Harvarda badań wynika, że szybki spacer przez 35 minut dziennie pięć razy w tygodniu lub 60 minut dziennie trzy razy w tygodniu niweluje symptomy początkowej depresji i poprawia ogólny stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

   Jeśli to jednak Was nie przekonało, mam bardzo smaczny patent. Wszystkim, którzy przez pierwsze 15 minut przebywania na mrozie nie potrafią się rozgrzać (ani spojrzeć na sytuację z optymizmem), polecam termos z herbatą. Najlepiej taką, która ma właściwości rozgrzewające, czyli w składzie zawiera np. cynamon, goździki lub imbir. Z ciekawostek – ostatnio przeczytałam artykuł „czarna lista herbat z pestycydami”, z którego dowiedziałam się, że sporo popularnych herbat w saszetkach ma ogromną ilość pestycydów – sprawdźcie czy nie macie ich swojej kuchennej szafce. Z czystym sumieniem mogę Wam za to polecić moją ulubioną herbatę Sir Adalbert's Tea. Widoczna na zdjęciu mieszanka ma w składzie kardamon, który ma właściwości rozgrzewające. Herbata zapakowana jest w kartonik, który gwarantuje, że po otwarciu mieszanka pozostanie przez cały czas świeża i intensywna w smaku.

5. Can you get ill from spending your time in freezing weather?

   Surprisingly, it’s easier to get ill in the autumn season when it’s warmer than during winter negative temperatures. Extremely low temperatures kill many germs and pathogens waiting to impair our health. A similar fate awaits parasites and sizeable populations of hibernant worms – flies, mosquitoes, midges, and dust mites, the horror or allergy sufferers. That’s why it’s worth airing your flat on very cold days and leaving your bedding on the balcony, including pillows and children’s toys (and close them in the freezer overnight in the summer).

  You can also help yourself by mixing tea with raspberry juice, ginger, or honey – that’s how we can improve our resistance. Our grandmother’s onion syrup will be great as well. Substances that can be found in such “medicine” can hinder multiplying viruses and germs.

   In fact, cold is not the culprit here – coming into contact with viruses is the most frequent cause of health problems. A simple touch, staying close to an ill person, or coming into contact with infected items are enough to contract a disease. It’s always advisable to stay vigilant! We’ll decrease the risk by frequently washing our hands (especially after handshake with a sneezing person), wiping all types of buttons with antibacterial tissues – including TV remotes, keyboards, and light switches. These are areas that we most often touch, hence, we get the most germs and viruses from those items.

   I hope that I was able to warm the cold thoughts at least a little bit. Instead of counting down the days until spring, let’s try to use the remaining frosty weeks to increase our resistance, kill germs, and the bliss of sleighing as well as making snowmen and snow angels.

* * *

5. Czy od mrozu można zachorować?

   O dziwo łatwiej jest zachorować jesienią, kiedy jest cieplej niż podczas zimowych, ujemnych temperatur. Silne mrozy zabijają wiele drobnoustrojów i patogenów czyhających na nasze zdrowie. Podobny los czeka pasożyty i spore populacje zimujących robaków – much, komarów, muszek, oraz koszmaru alergików, czyli żyjących w kurzu roztoczy. Dlatego podczas silnych mrozów warto wietrzyć mieszkanie i wynosić na balkon pościel, poduchy, a nawet dziecięce przytulanki (a latem potrzymać je przez noc w zamrażalniku).

   Możemy sobie pomóc pijąc herbatę z łyżką soku malinowego, imbiru lub miodu – wspieramy w ten sposób naszą odporność. Dobrze też działa babciny syrop z cebuli. Zawarte w takich „lekach” substancje potrafią zahamować mnożące się wirusy i bakterie.

   Tak naprawdę to nie chłód, a styczność z wirusami jest najczęstszą przyczyną zdrowotnych niedyspozycji. A do zarażenia wystarczy dotknięcie, zbliżenie się, a nawet kontakt z opanowanymi przez zarazki przedmiotami. Czujności nigdy za wiele! Ryzyko zmniejszamy myjąc często ręce (zwłaszcza po przywitaniu z kichającą osobą), przecierając antybakteryjnymi chusteczkami wszelkie przyciski, od tych na klawiaturze komputera, przez piloty od tv, po włączniki światła. To strefy, których najczęściej się dotyka, a tym samym zostawia i zabiera bakterie i wirusy.

   Mam nadzieję, że choć odrobinę rozgrzałam wszystkie chłodne myśli. Zamiast odliczać dni do wiosny spróbujmy wykorzystać ostatnie mroźne tygodnie na poprawianie odporności, wymrażanie zarazków oraz zwyczajną dziecięcą radość z jazdy na sankach, lepienia bałwanów i robienia aniołów na śniegu.

 

Najlepsze kosmetyczne hity roku 2018

   Over the last twelve months, I tested at least thirty different cosmetic brands. Due to the fact that I’ve already recommended many products on the blog, I always try to approach the assessment meticulously. To be sure whether a given cosmetic has all the properties stated on the package, I use it in accordance with the instructions provided by the producer and I avoid mixing brands over that period of time. In such a way, I try to test a given product for approximately three to four weeks. If I don’t use the whole product during that time and it was good, I go back to it, for example, when another one turns out to be a total dud. Over the last year, I used the greatest number of scrubs and face masks. The second place went to face creams, and the third place went to face gels / face foams. I don’t use many makeup cosmetics so I rarely decide to make a review of them, but over the past year a few makeup hits were able to really spark.  
   That’s why it’s time for a brief summary of well-tried and tested cosmetics from the previous year. Most of them can be found in Rossmann, Hebe, or Douglas stores. Only some of them were ordered online or purchased in a brand store as they were worthwhile. My ranking was dictated mostly by effectiveness, availability, and price. These are my cosmetic hits of 2018:

* * *

   Przez ostatnie dwanaście miesięcy przetestowałam co najmniej trzydzieści różnych marek kosmetycznych. Ponieważ wiele produktów polecam Wam później na łamach tej strony, to staram się zawsze skrupulatnie podchodzić do ich oceny. Aby mieć pewność czy dany kosmetyk jest zgodny z obiecywanym efektem, używam go zgodnie z zaleceniami producenta i w tym czasie nie mieszam marek. W ten sposób staram się testować daną rzecz około trzech, czerech tygodni. Jeśli nie zużyję w tym czasie całego kosmetyku, a był dobry, wracam do niego na przykład kiedy jakiś inny okazuje się kompletnym niewypałem. Przez ostatni rok najwięcej zużyłam peelingów i masek do twarzy. Na drugim miejscu znalazły się kremy do twarzy, a na trzecim żele/ pianki do mycia twarzy. Nie używam wielu kosmetyków do makijażu, tym samym rzadko decyduję się na ich recenzję, ale w ciągu roku kilku perełkom udało się zabłysnąć.
   Czas więc na małe podsumowanie wypróbowanych przez mnie kosmetyków w minionym roku. Większość z nich znajdziecie w Rossmannie, drogeriach Hebe czy Douglasie. Tylko niektóre z nich zamawiałam przez internet lub wyszukiwałam w firmowym sklepie, bo były warte takiej fatygi. W moim rankingu kierowałam się przede wszystkim skutecznością, dostępnością i ceną. Oto moje kosmetyczne hity roku 2018:

1. Best face cream

When choosing the best face cream, I decided to follow a few criteria. I was trying to mostly find a golden mean between effectiveness and price. It’s not a big deal to find a face cream that works but costs PLN 1000. I’d be pleased to prepare a post about more expensive products, but today I’d rather focus on cosmetics that aren’t overrated and that are affordable, easily accessible, and, of course, effective. Apart from the appearance of your skin after the application, I also assessed the absorption time and the way the makeup looks on top of it. Taking this into consideration, the first place went to Bielenda "Botanic Formula” with hemp oil and saffron. Despite the fact that in my test I wasn’t focusing on the natural ingredients used in this face cream, Bielenda won’t disappoint you in this matter as well – as many as 98% of ingredients are of natural origin. 

2. Best face and makeup removal gel

Another product that got its place in the ranking is a face gel. In this respect, the choice was tough as this year, I had the opportunity to test a few and each of them was similar when it came to the outcome. My favourite product – Cremorlab Refreshing Cleansing Gel – stood out with its composition. It is based on T.E.N. thermal water which contains 10 rare minerals: selenium, germanium, potassium, zinc, vanadium, calcium, manganese, copper, and sodium. Apart from that, the cosmetic nicely cleanses your face and is extremely delicate. It has a gel texture so you don’t have to shake it before use (like in case of foam products). It’s easy in use – it has a feeder like a liquid soap so it’s enough to press it once to get some product on your hands. Such solutions are the best when I’ve got my palms in foundation and I don’t really have to struggle with the package (or smutch it) to get them washed. The gel is available, among others, in Douglas – the cost is PLN 129 for 150 millilitres.

* * *

1. Najlepszy krem do twarzy
Wybierając najlepszy krem do twarzy postanowiłam kierować się kilkoma kryteriami. Starałam się przede wszystkim znaleźć złoty środek między skutecznością a ceną. To żadna sztuka znaleźć krem, który działa, ale kosztuje 1000 złotych. Z przyjemnością przygotowałabym dla Was wpis o produktach z najwyższej półki, ale dziś wolę polecić kosmetyk, który jest nieprzereklamowany, niedrogi, łatwo dostępny i oczywiście skuteczny. Poza wyglądem skóry po aplikacji, oceniałam też jego szybkość wchłaniania i to jak prezentuje się na nim makijaż. Pod tymi względami najwyżej uplasował  się krem Bielenda "Botanic Formula” z olejem z konopi i szafranem. I mimo tego, że w moim teście nie skupiałam się na naturalnym składzie, to Bielenda w tym temacie również nie zawodzi – aż 98% składników jest pochodzenia naturalnego.  

2. Najlepszy żel do mycia twarzy i demakijażu

Kolejnym produktem, który umieściłam w zestawieniu, jest żel do mycia twarzy. Tutaj wybór był trudny, bo w tym roku miałam okazję testować ich kilka i każdy sprawdzał się podobnie. Mój faworyt – Cremorlab Refreshing Cleansing Gel – wyróżnia się składem, bo bazuje na wodzie termalnej T.E.N.,  która zawiera 10 rzadkich minerałów: selen, german, magnez, potas, cynk, wanad, wapń, mangan, miedź, sód. Poza tym kosmetyk dobrze oczyszcza skórę, a przy tym jest wyjątkowo delikatny. Ma konsystencję żelową, więc nie trzeba nim potrząsać przed użyciem (jak w przypadku pianek). Jest prosty w użyciu – ma dozownik jak mydło w płynie, więc wystarczy raz przycisnąć, aby kosmetyk znalazł się na dłoniach. Najbardziej doceniam takie rozwiązanie, gdy mam brudne od podkładu ręce i żeby je umyć nie muszę mocować się z opakowaniem (ani go brudzić). Żel kupimy między innymi w Douglasie – koszt to 129 złotych za 150 mililitrów.

3. Best weapon for removing blemishes

If your issue is blemishes or – just like in my case – one zit immediately leads to inflammation that always leaves a red spot, you need to get this product. The set Yasumi "Med Box Whitening" contains five ampoules, a mask, and a brush. The standard treatment lasts ten days, doesn’t waste our time, and we don’t have to avoid other people during it – our skin doesn’t peel off and you can apply makeup easily (it’s best to familiarise yourself with a how-to video here). My favourite outcome is after the “whitening” ampoule – our complexion is brightened and small veins and scars disappear. I always have a little bit of it with me so that I can use it immediately when I see an incoming zit. That’s how I prevent blemishes from appearing on my face. The whole set costs PLN 79, but the ampoules can be purchased separately for PLN 17. Yasumi cosmetics are available in Hebe drugstores, in Yasumi cosmetic salons, and online.

* * *

3. Najlepsza broń w usuwaniu przebarwień

Jeśli macie problem z przebarwieniami albo – tak jak w moim przypadku – jeden wyprysk prowadzi od razu do stanu zapalnego, po którym zawsze zostaje czerwony ślad, to ten produkt musi znaleźć się w waszej kosmetyczce. W zestawie Yasumi "Med Box Whitening" jest pięć ampułek, miseczka i pędzelek. Standardowo kuracja trwa dziesięć dni, nie zabiera nam czasu i nie trzeba w trakcie jej stosowania unikać ludzi – nie schodzi po tym skóra i można się normalnie malować  (najlepiej zapoznać się z filmikiem instruktażowym tutaj). Ja najbardziej lubię efekt po ampułce „Whitening” – cera jest po niej rozświetlona, a w dodatku zanikają naczynka i małe blizny. Odrobinę tej ampułki zawsze mam przy sobie, żeby w razie pojawienia się wyprysku od razu zapobiec przebarwieniu. Cały zestaw kosztuje 79 złotych, ale ampułki można też kupić osobno po 17 złotych za sztukę. Kosmetyki Yasumi są dostępne w drogeriach Hebe, w salonach kosmetycznych Yasumi i przez stronę internetową marki.

4. Best body scrub

My favourite body cosmetic of all is body scrubs – I use them a lot as I use a self-tanner throughout the year and it requires appropriate exfoliation. My online loot MIYA "mySOSscrub” gets its place in the ranking (it is available here). It has perfect compositions – it is 99.6% natural. It exfoliates epidermis with the use of a mix of salt and sugar – it’s important as the plastic microbeads present in most body scrubs are harmful for environment and our health. This product smells of raspberry and coconut, and its use is pure pleasure. It can be used by pregnant women as well. For 200 grams, you’ll pay less than PLN 40.

* * *

4. Najlepszy peeling do ciała

Ze wszystkich rodzai kosmetyków pielęgnacyjnych najbardziej lubię peelingi do ciała – używam ich sporo, bo przez cały rok stosuję samoopalacz, który wymaga dokładnego złuszczania skóry. W zestawieniu ląduje łup z Internetu MIYA "mySOSscrub" (można go też kupić – tutaj). Ma znakomity skład – aż w 99,6% naturalny. Naskórek złuszczamy solą połączoną z cukrem – to ważne bo plastikowe mikrogranulki znajdujące się w większości peelingów są szkodliwe dla środowiska i naszego zdrowia. Ten produkt pachnie maliną i kokosem, więc jego używanie jest czystą przyjemnością. Mogą go stosować także kobiety w ciąży. Za 200 gramów trzeba zapłacić niecałe 40 złotych.

Teraz wszystkie kosmetyki Hello Body możecie kupić z 20 procentową zniżką – wystarczy pod koniec zakupów użyć hasła „MLE” (promocja łączy się z przecenionymi produktami).

5. Best face mask

I’ve been using this face mask every weekend for some time, and there’s more than half of the package left. It’s very efficient, and it seems that the skin starts to absorb it immediately after the application. If you decide to buy it, I recommend taking a photo before and after the application – the difference will be visible with the naked eye. Pay special attention to the area around your nose – the Hello Body "Coco Wow” mask  is perfect for cleansing pores. It is characterised by particularly rich composition. It is vegan, alcohol-free, silicone-free, paraben-free, and microplastics-free. What’s important – it isn’t tested on animals.

* * *

5. Najlepsza maska do twarzy

Tej maseczki używam od jakiegoś czasu w każdy weekend, a mam jeszcze ponad połowę opakowania. Jest bardzo wydajna, a po nałożeniu ma się wrażenie, jakby skóra ją piła. Jeśli się na nią zdecydujecie, proponuję zrobienie sobie zdjęcia przed i po aplikacji – różnice będą widoczne gołym okiem. Koniecznie zwróćcie uwagę na okolicę nosa – maska Hello Body "Coco Wow” bardzo dobrze radzi sobie z oczyszczaniem porów. Ma też wyjątkowo bogaty skład, jest wegańska, nie zawiera alkoholu, silikonów, parabenów ani mikroplastików. Co ważne – nie jest testowana na zwierzętach.

6. Best brush

This year, it was the first time that I decided to purchase a professional eye makeup brush. I chose a medium size, typical for applying eye shadows by MAC. I was able to get it quite recently during Black Friday, when everything was discounted by 25%. The difference between that one and my old brush is crushing – even the colour of eye shadows is different (lighter). Besides, the eye shadows don’t crumble and are easier to blend on the eyelid. My eyes really started to look different. Maybe I’m not skilled in this topic, but if you are searching for a new brush, I can easily recommend that one.

7. Best eye shadows

Eye shadows are those cosmetics that I never finish (you can also count in nail polishes and lipsticks). However, there’s a small exception, namely the basic bronze palette by Chanel „Les 4 Ombres", 08 Clair-obscur (I once read that Polish women love bronze colours the most when it come to Europe). I love this product – eye shadows have ideal pigmentation (that is medium – I don’t like if they are strong and difficult to remove), they don’t crumble, and are very durable and efficient. It is my second palette, the previous one was enough for more than a year of everyday use. The one that you can see in the picture is already a few months old and, as you can notice, it will last for a very long time.

* * *

6. Najlepszy pędzel

W tym roku pierwszy raz zdecydowałam się na zakup profesjonalnego pędzla do makijażu oka. Wybrałam średni rozmiar, typowy do nakładania cieni marki MAC. Zdobyłam go niedawno podczas  akcji Black Friday, kiedy wszystko było przecenione o 25%. Różnica między moim starym pędzlem a tym, jest kolosalna – nawet kolor cieni jest inny (jaśniejszy). Poza tym cienie się nie kruszą i łatwiej rozcierają na powiece. Moje oczy naprawdę zaczęły wyglądać inaczej. Może nie jestem bardzo biegła w tym temacie, ale jeśli szukacie nowego pędzla, to ten mogę polecić z czystym sumieniem.

7. Najlepsze cienie do powiek

Cienie do powiek są tymi kosmetykami, których prawie nigdy nie dokańczam (zaliczam do tego grona też lakiery do paznokci i pomadki). Jest jednak mały wyjątek, a mianowicie podstawowa paleta odcieni brązu od Chanel „Les 4 Ombres", kolor 308 Clair-obscur (kiedyś przeczytałam, że Polki najbardziej ze wszystkich kobiet w Europie kochają brązy na powiekach). Uwielbiam ten produkt – cienie mają idealną pigmentację (czyli średnią – nie lubię jak są mocne i trudne do zmycia), nie kruszą się i wystarczają na bardzo długo. To jest już moja druga paletka, poprzednia starczyła mi na ponad rok przy codziennym stosowaniu. Tę widoczną na zdjęciu mam już parę miesięcy i jak sami widzicie, jeszcze na długo mi wystarczy.

8. Best highlighter

A highlighter is the biggest novelty in my makeup bag. Recently, I’ve purchased a set of two ampoules of an Australian brand Becca for PLN 79 in Sephora. The brand specialises in highlighting and allegedly it has been unrivalled in this field. Both highlighters are in Opal, but the liquid has considerably greater pigmentation and you need to be really careful with it – especially if you’ve got light complexion. After finishing the samples, I’ll buy the powder version as it is slightly cheaper and gives a more delicate effect. If it wasn't for the price, I would probably buy both versions, but it would amount almost to PLN 300. Despite that fact, I’m thrilled by their quality and effect – the brand will stay with me for long!

9. Best blush

Bobbi Brown blush "Shimmer Brick" has been with me for a very long time and I use it on an everyday basis. What’s interesting, it is also one of the few blushes that don’t result in a rash or burning cheeks (I’m prone to allergy). I value it for being durable and giving a great effect on the skin. It can be easily applied and spread on the cheek and stays for a whole day without the need for any touch-ups. It contains shimmery particles and provides you with an additional brightening effect. It is extremely efficient – most of the above-mentioned products are characterised by this advantage, but this blush takes the first place in this respect. Despite its high price (PLN 225), I still think that it is money well spent.

10. I wanted the last product to be picked by you. You should definitely write in the comments what’s your favourite cosmetic of the previous year. I’ll be eager to already start testing new products!

* * *

8. Najlepszy rozświetlacz

Rozświetlacz jest najnowszym produktem w mojej kosmetyczce. Niedawno kupiłam w zestawie dwie próbki australijskiej marki Becca za 79 złotych w Sephorze, która specjalizuje się w rozświetlaniu i podobno pod tym względem nie ma sobie równych. Obydwa rozświetlacze mają odcień Opal, ale ten płynny ma dużo ciemniejszą pigmentację i trzeba z nim uważać – zwłaszcza przy jasnej cerze. Po wykończeniu próbek kupię wersję pudrową, bo jest trochę tańsza i nadaje delikatniejszy efekt. Gdyby nie cena to pewnie skusiłabym się na obydwie wersje, ale byłby to koszt prawie 300 złotych. Mimo to jestem zachwycona ich jakością i efektem – ta marka zostanie ze mną na długo!

9. Najlepszy róż

Róż Bobbi Brown "Shimmer Brick" jest już ze mną bardzo długo i używam go codziennie. Co ciekawe, jest to też jeden z niewielu róży, po którym nie mam wysypki ani wypieków (mam skłonność do alergii). Cenię sobie go za to, że jest bardzo trwały i świetnie wtapia się w skórę. Ładnie rozprowadza się na policzku i pozostaje na nim niemal cały dzień bez potrzeby poprawiania makijażu. Zawiera błyszczące drobinki, więc daje dodatkowy efekt rozświetlenia. Jest niezwykle wydajny – większość z wyżej wymienionych produktów może pochwalić się tą zaletą, ale ten róż zdobywa w tym aspekcie pierwsze miejsce. Pomimo wysokiej ceny (kosztuje 225 złotych) uważam, że są to dobrze „zainwestowane” pieniądze.

10. Chciałabym aby ostatni produkt na tej liście został wybrany przez Was. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz faworyt minionego roku. Z chęcią zacznę już testować nowe produkty!

Instagram vs. prawdziwe życie

 

 

Jak sporządzić idealną listę zadań i zakupów na święta – poradnik świątecznej łamagi…

 

  Some time ago, Kantar Millward Brown company carried out research commissioned by PayPal concerning the Christmas stress and habits. The respondents of the questionnaire came from 10 European countries. Poles were the ones who turned out to be the most stressed out nation when it comes to Christmas shopping (more than 34%). It seems that we get stressed out mostly because we postpone the purchase of Christmas gifts until the last few days before Christmas – only 7% solves this problem at the beginning of December. Were we to add the fear of not being able to find an appropriate gift (68%) or the concern that the gift won’t be enjoyed by the recipient (56%), we’d get a ticking bomb that would easily go off when it comes into contact with crowded shopping malls, queues in the shops, and traffic jams on the streets. And this is only one of the elements of Christmas preparations.  

   Therefore, the first thing to deal with is the Christmas gifts – since we are so stressed about them, it’s best to solve the problem as fast as possible. I recommend not to leave packing them until before Christmas Eve as usually it takes longer than we’ve planned (not to mention that we can run out of tape that is nowhere to be found on that particular day). It’s best to plan larger cleaning tasks for the two upcoming weekends, but plan them only for one day so that you don’t feel that you’re wasting your free time. This year, Christmas Eve is on Monday, but if we’ve got the possibility to leave work earlier, it’s best to plan the shopping on the preceding Thursday – the shopping will be quicker as we’ll avoid the Saturday crowds. Owing to that, we can postpone decorating our houses until the last moment and simply treat it as pleasure.  

   Christmas time is one of the most important holidays of the year for many of us. We love decorating the Christmas tree, hanging lights on the balcony, waiting impatiently for the first snow, and finally, we’ve got some time to spend it with our nearest and dearest. However, it doesn’t change the fact that during the few weeks preceding the relaxation period, we often think about all of the things that can go wrong. There are so many things that I’ve forgotten. There are so many things that I won’t have time to do…  

   There are only 12 days left until the Christmas Eve, and if you feel that a warning lamp is already on in your head, take a deep breath and instead of losing your head, prepare a thorough action plan.

* * *

   Jakiś czas temu firma Kantar Millward Brown przeprowadziła badania na zlecenie PayPal o bożonarodzeniowym stresie i zwyczajach. Odpowiedzi na ankiety udzielali mieszkańcy 10 europejskich krajów. To Polacy okazali się najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o świąteczne zakupy (aż 34%). Wygląda na to, że stresujemy się przede wszystkim dlatego, że zostawiamy kupno świątecznych prezentów na ostatnią chwilę – tylko 7% z nas załatwia ten temat już na początku grudnia. Jeśli dodamy do tego strach przed nieznalezieniem odpowiedniego podarku (68%) lub obawę, że się nie spodoba (56%) mamy tykającą bombę, która po kontakcie z zatłoczonymi centrami handlowymi, kolejkami w sklepach i korkami na ulicach bardzo łatwo może wybuchnąć. A to przecież tylko jeden z elementów świątecznych przygotowań.

   Na pierwszy ogień powinny pójść więc sprawy związane z prezentami – skoro ich kupno stresuje nas najbardziej, lepiej szybko mieć to z głowy. Proponuję też nie zostawiać ich pakowania do Wigilii, bo zwykle zajmuje nam to więcej czasu niż założyłyśmy (nie mówiąc już o tym, że w trakcie może nam zabraknąć na przykład taśmy klejącej, której tego dnia już nigdzie nie znajdziemy). Większe porządki dobrze zaplanować na dwa kolejne weekendy, ale wybrać tylko po jednym dniu, tak by nie czuć, że zmarnowaliśmy czas wolny. Wigilia w tym roku wypada w poniedziałek, ale jeśli mamy możliwość urwania się z pracy, lepiej zaplanujmy zakupy na poprzedzający ją czwartek – pójdzie nam szybciej, bo unikniemy sobotnich tłumów. Dzięki temu dekorację domu możemy zostawić sobie na ostatnią chwilę i potraktować ją jako przyjemność.

   Boże Narodzenie dla wielu z nas jest najważniejszym świętem w roku. Uwielbiamy ubierać choinkę, rozwieszać lampki na balkonie, z niecierpliwością czekamy na pierwszy śnieg i w końcu mamy chwilę na to, żeby spędzić czas z najbliższymi. Nie zmienia to jednak faktu, że w ciągu kilku tygodni poprzedzających ten czas relaksu, nie raz zdarza mi się myśleć o tym, jak wiele rzeczy może się jeszcze nie udać. O jak wielu rzeczach zapomniałam. Na jak wiele rzeczy nie znajdę czasu…

   Do kolacji Wigilijnej zostało nam tylko 12 dni i jeśli czujecie, że wasz zapalnik już się pali, weźcie głęboki oddech i zamiast działać w szale i na oślep, przygotujcie porządny plan działania.

Gifts  

I can imagine that you’ve already got most of the gifts for your nearest and dearest (or at least you know exactly what things to buy or prepare). We usually got some issues with gifts for people that we don’t really know that well. I’ve created a list in case of Christmas with an uncle whom you’ve seen twice so far, your brother’s new girlfriend (about whom you were informed two days before Christmas Eve), or a very distant relative on aunt Krysia’s side (an aunt who always has something for me, and I don’t even know her name). The best to choose in such a situation are useful little somethings. Here, you’ve got a description of gifts that will spark a genuine smile without hitting your pockets too much.

* * *

Prezenty

Domyślam się, że prezenty dla najbliższych macie już w większości z głowy (albo przynajmniej dokładnie wiecie, co chcecie kupić lub zrobić). Problemem zwykle są upominki dla osób, których nie znamy tak dobrze. Tę listę stworzyłam na wypadek świąt spędzanych z wujkiem widzianym dwa razy w życiu, z nową dziewczyną brata (a o której istnieniu dowiedzieliście się dwa dni przed Wigilią) lub żoną kuzyna mamy od strony cioci Krysi, która zawsze ma coś dla mnie, a ja nie pamiętam nawet jej imienia. Najlepsze w takich wypadkach są przydatne drobiazgi. Oto spis uniwersalnych prezentów, które wywołają szczery uśmiech bez przesadnego naginania naszego budżetu.

Widoczna na zdjęciu herbata to mieszanka czarnej herbaty i suszonego ananasa. Od dziś do 23 grudnia cały asortyment ze strony Sir Adalbert's Tea można kupić o 15% taniej – podczas zakupów wystarczy użyć hasła „mle15”.

Tea – it has something noble to it and will be useful for anyone. Especially if we take the effort to get a unique product, that is a blend that is weighted out by hand and sold in a tea shop (we can find them at most shopping malls). You can write a special dedication, e. g. “for magical winter evenings” on the package. It’s even easier to order such a tea online to avoid the tiring crowds of people. My favourite shop is Sir Adalbert's Tea. On their website, you’ll find numerous exceptional high-quality blends.

Candles – a little something that always makes you smile. It is a very neutral present that can be given to anyone. I most often buy them at TKMaxx and H&M Home.

* * *

Herbata – ma w sobie coś szlachetnego i każdemu się przyda. Zwłaszcza jeśli postaramy się o wyjątkowy produkt, czyli ręcznie odważoną mieszankę sprzedawaną w herbaciarniach (znajdziemy je w większości galerii handlowych). Na opakowaniu można napisać specjalną dedykację np. „na magiczne zimowe wieczory”. Jeszcze łatwiej jest zamówić taką herbatę przez internet pozostając w trybie unikania męczących tłumów. Mój ulubiony sklep to Sir Adalbert's Tea. Na ich stronie znajdziecie mnóstwo wyjątkowych mieszanek o wysokiej jakości.

Świeczki – niby nic, a zawsze cieszy. To bardzo neutralny prezent, który można podarować każdemu. Ja najczęściej kupuję je w TKMaxx i H&M Home.

Kalendarze od Marty Zbierskiej z MAKY Creation i Oli Zielińskiej z Papierów Wartościowych.

Kalendarz – to najlepszy moment na podarowanie takiego prezentu, w końcu za chwilę rozpoczyna się nowy rok. Długo szukałam nowego organizera dla siebie, bo przyznam, że masówki ze sklepów papierniczych nie do końca mi się podobały. Dlatego bardzo ucieszyłam się z mikołajkowego prezentu od męża. Kalendarz widoczny na zdjęciu jest wspólnym projektem dwóch autorek – Marty Zbierskiej z MAKY Creation i Oli Zielińskiej z Papierów Wartościowych.

Bilety do kina – a raczej specjalne vouchery to świetny pomysł, jeśli kogoś nie znamy zbyt dobrze. Obdarowana osoba sama sobie wybierze termin i film.

Skarpetki ze zdjęcia to produkt polskiej marki Hibou Sleepwear.

Socks – in the past it was a ridiculed gift, but it’s a real bull’s-eye now. The market is full of so many beautiful and funny socks that there isn’t a single person who wouldn’t enjoy such a gift. It’s worth searching for socks that are packed in beautiful boxes. Mine are from one of my favourite stores Hibou Sleepwear, the socks are of great quality and are made of 85% cotton.

Christmas baskets – they hide many surprises. We can opt for a safe universal set or a personalised version – for example, with natural products, dedicated for men, or for a wine connoisseur.

Board game – if we know that we’ll be meeting with our family or another couple by the Christmas tree, I buy a board game as one larger gift. There are the safe classic board games like Scrabble, Monopoly (in a few different versions), or Taboo and 5 seconds guaranteeing hours of laughter. I often choose my beloved Settlers from Catan – I hope that we’ll be playing together after the supper.

* * *

Skarpetki – kiedyś z takiego prezentu kpiono, dziś to prawdziwy hit. Na rynku dostępnych jest tak dużo pięknych i zabawnych skarpetek, że chyba nie ma osoby, która nie ucieszyłaby się z takiego upominku. Warto rozejrzeć się za zestawami pakowanymi w piękne pudełka. Mój pochodzi z jednego z moich ulubionych sklepów Hibou Sleepwear skarpetki są bardzo dobrej jakości w ich skład wchodzi, aż 85% bawełny.

Kosze świąteczne – mają w sobie pełno niespodzianek. Możemy postawić na bezpieczny, uniwersalny zestaw lub spersonalizowaną wersję – np. z produktami naturalnymi, „męskimi” albo dla konesera win.

Gra planszowa – jeśli wiem, że przy choince spotkam się z rodziną lub parą, kupuję im grę jako jeden większy prezent. Są bezpieczne klasyki typu „Scrabble”, „Monopoly” (w kilkunastu różnych wersjach), gwarantujące godziny śmiechu „Taboo", „5 sekund”. Ja często wybieram ukochanych „Osadników z Catanu" – liczę na to, że po kolacji wszyscy sobie pogramy.

Decorating the house

– Do a stocktake in your Christmas decorations. Usually, each year we tend to forget ourselves window shopping and we fill our shopping baskets with Christmas balls and lights because we think we don’t have them at home. In the meantime, our storage place or the bottom of our wardrobe are already hiding three boxes with decorations of this type. While preparing to write today’s post, I went through old Christmas photos on the blog and owing to that I recalled that I’ve got a star-shaped lamp that is hidden so deep that I managed to buy two new ones. That’s why you should go through each pendant, light set, wreath, and place them in one spot – you’ll be surprised at the number of new items that you really need (light batteries? tealights?).

– If you need a trick for a quickly prepared Christmas interior, you should invest in LED lights and conifer trees sprigs (you can use those that will fall from the Christmas tree during transport or when placing it in the holder). Placing wireless lights on sprigs allows to leave them in all spots. If your budget allows for additional shopping, pillow cases for sofa pillows will leave the best impression (the ones visible in the photo can be found here and here). It’s totally enough to decorate the house. Here, you can see my pinterest inspirations. If you haven’t got enough decorations, it’s very fortunate – after all, December evenings aren’t encouraging us to take walks so it’s time for some family creativity. Together with Julcia, we’ve prepared colourful paper Christmas chains, and we’ll be decorating gingerbreads on the weekend. Later, we’ll close them in glass jars and allow our eyes to enjoy them (I wonder how long they’ll last).

– Get inspired – browse, search, and  don’t be afraid to buy. When it comes to the topic of kitchen decorations, you are free to do anything. It is our space so if you like some of the decorations in photos, you can create identical ones. This year, I’ve decided to create paper Christmas balls for my Christmas tree. You can find a video that will show you everything here.

– When it comes to the tree type, you can choose from Caucasian fir, white spruce, and traditional spruce. The first tree type is the most expensive and the last tree type is the most affordable one. However, does the price guarantee durability? Firs can really stand a very long time, even up to two months, but we can never be sure. We can always increase the chances – first of all, check out the needles during the purchase – the vibrant green colour, elasticity, and lack of discolouration (also on the trunk) are a proof of freshness. Trees will lose the smallest number of needles in rooms without floor heating and at the temperature of 20-22ºC. Of course, the Christmas tree should be placed away from heat sources.

– I encourage you to buy trees in pots – you can always replant them in your garden and enjoy the fact that the trees are producing oxygen. The one that I planted a few years ago has already outgrown my husband’s height. Let’s remember to ask about the time that the Christmas tree has spent in the pot. If it has been repotted lately, you should back out. It’s better to have certainty that the roots will adjust to the new place. An interesting initiative is hiring Christmas trees – you will get the tree for Christmas and then the tree leaves your abode on the 6th of January – http://wypozyczalniachoinek.eu/.

* * *

Przystrojenie domu

– Zrób remanent w świątecznych ozdobach. Zwykle co roku dajemy się skusić sklepowym wystawom i wkładamy do koszyka kolejne bombki, łańcuchy i lampeczki, bo wydaje nam się, że akurat tego nie mamy. Tymczasem w pawlaczu, piwnicy albo dnie szafy są już trzy pudła takich ozdób. Przygotowując się do napisania dzisiejszego wpisu przejrzałam stare zdjęcia świąteczne na blogu i dzięki temu przypomniało mi się o lampce w kształcie gwiazdki, która jest tak głęboko schowana, że zdążyłam już kupić dwie nowe. Dlatego wyciągnijcie każdy wisiorek, zestaw światełek, wieniec i zgrupujcie je w jedno miejsce – pewnie zdziwicie się jak niewiele nowych rzeczy potrzebujecie (baterie do lampek? świece do świeczników?).

– Jeśli potrzebujecie patentu na błyskawiczne świąteczne wnętrze, zainwestujcie w ledowe lampki na baterie i gałęzie iglaków (możecie wykorzystać te, które odpadną z choinki w trakcie transportu albo wstawiania jej do stojaka). Oświetlenie zielonych gałązek bezprzewodowymi łańcuszkami pozwala ustawić je w każdym miejscu. Jeśli Wasz budżet pozwoli na dodatkowe zakupy, to poszewki na kanapowe poduszki zrobią najlepsze wrażenie (widoczne na zdjęciu znajdziecie tu i tu). To zupełnie wystarczy, aby przystroić dom. Tutaj możecie zobaczyć moje inspiracje na pintereście. Jeśli ozdób będzie wam mało, dobrze się składa – w końcu grudniowe wieczory nie zachęcają do spacerów, dlatego to najlepszy czas na rodzinną twórczość. My z Julcią zrobiłyśmy już łańcuchy z kolorowego papieru, a weekend zabieramy się za dekorowanie pierniczków. Potem zamkniemy je w szklanych słoikach i pozwolimy, by cieszyły oczy (ciekawe jak długo wytrzymają).

– Inspiruj się – podglądaj, przeglądaj, śmiało kopiuj. W temacie przystrajania domu wszystko jest  dozwolone. To nasza przestrzeń, więc jeśli spodoba nam się jakaś ozdoba ze zdjęcia, możemy wykonać sami identyczną. W tym roku postanowiłam zrobić swojej choinkowe bombki z papieru. Filmik instruktażowy znalazłam tutaj.

– Jeśli chodzi o rodzaj drzewka, do wyboru mamy najczęściej jodły kaukaskie, świerki srebrzyste i świerki tradycyjne. Te pierwsze są najdroższe, ostatnie najtańsze. Czy cena gwarantuje nam wytrzymałość? Jodły faktycznie potrafią wytrzymać w domu nawet dwa miesiące, ale gwarancji nigdy nie mamy. Możemy jednak zwiększyć szanse – po pierwsze obojętnie od gatunku dobrze obejrzyjmy igły przy zakupie – o świeżości świadczy soczysty zielony kolor, elastyczność i brak przebarwień (także na pniu). Najmniej igieł powinno posypać się w pokojach bez ogrzewania podłogowego z temperaturą 20-22 stopnie Celsjusza. Oczywiście choinka powinna stać daleko od źródeł ciepła.

– Zachęcam też do kupowania drzewek w doniczkach – można je potem zasadzić w ogródku i cieszyć się z tego, że produkują tlen. Ta, którą zasadziłam kilka lat temu, przyjęła się i przerosła już mojego męża. Pamiętajmy, aby zapytać, jak długo choinka jest w donicy – jeśli usłyszymy, że to świeżynka niedawno przesadzona to nie kupujcie jej. Lepiej mieć pewność, że korzenie zaklimatyzowały się w nowym miejscu. Ciekawą inicjatywą jest wypożyczalnia choinek – drzewko do nas przyjeżdża na święta, a po 6 stycznia jest odbierane – http://wypozyczalniachoinek.eu/.

Preparing meals

– We, Poles, love to eat on Christmas and we can’t imagine the Christmas table without traditional dishes. Most of them are really time-consuming. Polished borsch requires, for example, fish broth and stewed beetroot. A home-based dumplings factory is a task that will take you up to a whole day (and take the whole kitchen space), even though preparing them together is a wonderful tradition. Not only should herring in vinegar be prepared a few days earlier, you need to first soak the fish for a few hours, and find fresh herring beforehand. Of course, an expert housewife will say that it’s no big deal, but those who are characterised by worse culinary organisation will be stuck by the cookware forever if they make preparing all twelve dishes their goal. Simple dishes include Greek-style fish (frying the fish + cooking the vegetables – recipe here), vegetable salad (simple and quick recipe here), mushroom soup (recipe here), or cookies.

– Let’s choose places that we know well for Christmas shopping – we’ll find appropriate products much quicker. I’ve got one way to get the Christmas shopping done – I limit the list to 30 products and then divide the list by two. I do the shopping after work before getting Julia from school. I’d rather divide it into two visits as taking all of that shopping from my car makes me look like Kevin who went on a shopping spree with his father’s credit card. Browsing through the food stores is essential as it can save us much space, stress, and money – we’ll avoid duplicating products (another box of rice or gherkins) that hid somewhere at the end of the drawer or cupboard. Placing everything that we’ve got on the kitchen counter will help us to plan the menu and to create the shopping list.

– Let’s prepare only dishes that we really enjoy. Let’s forget about meals that don’t make our mouth water when we imagine them. It doesn’t matter if something is a tradition if it ends up in the trash after a few days anyway. You don’t like carp? Prepare trout. You don’t have to eat dumplings with sauerkraut and mushrooms, you can always prepare dumplings with potato and cottage cheese stuffing, you feel sick at the mere thought of dried fruit kompot, you can replace it with strawberry kompot.

Christmas is a time when it’s really difficult for us to avoid the December haste, but owing to an appropriate approach, organisation, and mostly written plan, you can slightly tame this period of time. I wish you beautiful and calm Christmas among your beloved nearest and dearest and many delicacies on the Christmas table. Maybe you’ve got some SOS tricks for the last days before Christmas Eve?

* * *

Przygotowanie potraw

– My, Polacy, w święta kochamy jeść i nie wyobrażamy sobie stołu bez tradycyjnych potraw. Większość z nich jest niezwykle pracochłonna. Dopracowany barszcz wymaga np. wywaru z ryby i podsuszonych wcześniej buraków. Domowa produkcja pierogów to zajęcie na cały dzień  (i zabiera całe miejsce w kuchni), choć ich wspólne lepienie jest wspaniałą tradycją. Śledzie w occie nie dość, że powinny być robione kilka dni wcześniej, to samo ich moczenie trwa kilka godzin, a wcześniej trzeba jeszcze znaleźć gdzieś świeżego śledzia. Oczywiście wprawna gospodyni powie, że to nic takiego, ale osoby o gorszej kuchennej organizacji utkną przy garach na wieki, jeśli postawią sobie za cel przygotowanie wszystkich dwunastu potraw. Bardzo prosta jest za to ryba po grecku (smażenie ryby + gotowanie warzyw – przepis tutaj), sałatka jarzynowa (prosty i szybki przepis tutaj), zupa grzybowa (przepis tutaj) czy ciasteczka.

– Na przedświąteczne zakupy wybierajmy miejsca, które bardzo dobrze znamy – o wiele szybciej znajdziemy potrzebne towary. Ja na takie duże zakupy mam jeden sposób – spis produktów ograniczam do 30 pozycji i dzielę listę na pół. Zakupy robię po pracy, przed odebraniem Julii ze szkoły. Wolę podzielić to na dwa dni, bo zabieranie wszystkiego z auta na raz powoduje, że wyglądam, jak Kevin, który zaszalał z kartą kredytową swojego taty. 
Przegląd zapasów to punkt konieczny, który pomoże zaoszczędzić nam sporo miejsca, stresu i pieniędzy – unikniemy dublowania produktów (kolejnego pudełka z ryżem lub słoika z korniszonami), które ukryły się na końcu szuflady lub szafki. Wystawienie na blat wszystkiego, co mamy, ułatwi nam zaplanowanie menu i stworzyć listę zakupów.

– Przygotujmy tylko to, co naprawdę lubimy. Zapomnijmy o daniach, o których nie myślimy z cieknącą ślinką. Co z tego, że coś jest tradycją, jeśli po kilku dniach musi wylądować w koszu. Nie przepadacie za karpiem? Zróbcie pstrąga. Nie ma przymusu jedzenia pierogów z kapustą i grzybami, na stole mogą zagościć ruskie, a jeśli kogoś na samą myśl o kompocie z suszu mdli, po co się męczyć, niech kompot z truskawek zajmie jego miejsce.

   Święta to czas, kiedy nie do końca da się uniknąć grudniowej bieganiny, ale dzięki odpowiedniemu podejściu, zorganizowaniu i przede wszystkim spisanemu planowi można ten czas odrobinę oswoić. Życzę Wam pięknych i spokojnych świąt w gronie tych, których kochacie oraz wielu smakołyków na wigilijnym stole. A może Wy macie jeszcze jakieś ratunkowe triki na ostatnie chwile przed pierwszą gwiazdką?