To uczucie gdy kończy się urlop i czas zabrać się za pracę… Jak sprawnie wrócić do codziennych obowiązków?

5E1A9530

  Studies that have been conducted in the United States show that after a holiday leave, our productivity decreases even up to 40 % for the first two weeks. It is connected with the functioning of our organism – our co-workers and directors ought to keep in mind that a slower pace of work or worse results are determined by a longer break at work and not by the lack of enthusiasm. But beware! There is a small catch here – only people who have been completely loafing around throughout their whole holiday leave can relate to this model of behaviour. Those of us who spend their holiday leave in an active way have an easier problem to tackle as they need only one day, two tops, to start working at full capacity. A couple of tricks might be helpful while transitioning from a holiday state of mind to a standard one. What are they? I encourage you to read the article below.

***

  Z przeprowadzonych badań w Stanach Zjednoczonych wynika, że po urlopie, przez pierwsze dwa tygodnie nasza wydajność spada nawet o czterdzieści procent. Jest to związane z funkcjonowaniem organizmu – nasi współpracownicy i szefowie powinni mieć na uwadze, że wolniejsze tempo pracy, czy gorsze rezultaty są podyktowane dłuższą przerwą w pracy, a nie brakiem zaangażowania. Uwaga! Jest w tym mały haczyk – ten model zachowania mogą przypisać do siebie osoby, które urlop spędziły na totalnym „byczeniu się”. Ci z nas którzy wypoczywają aktywnie mają ułatwioną strawę, bo im do pełnego rozkręcenia się wystarczy tylko jeden dzień, najwyżej dwa. W przejściu ze stanu urlopowego do standardowego może nam pomóc kilka trików. Jakich? Zapraszam do poniższej lektury.

5E1A9540

– I've got two favourite ways to get back to work with dispatch. First one: two days before coming back home, I call my co-workers and ask what's up and whether there is a "tornado" awaiting me at the company. This gives me a sense of peace and allows me to enjoy the last days of my holiday leave. Second one: on a piece of paper or on my mobile phone, I create a list of duties for the first two, or even three days at work. Creating an accurate plan always provides me with a sense of control and the sole activity of preparing such a plan allows me to unwind.

– Is it the case for you that during your holiday leave, you think about work and your thoughts revolve around unfinished duties almost each day? Now, after your holiday leave, it seems that this was the main reason why you haven't rested at all? Think about it: you haven't got a "don't think about work" switch inside of you and don't force yourself to forget about it because you will never be successful. Psychological studies corroborate that – it is enough to tell someone not to think about something (for example, about a completely abstract thing such as "a blue elephant") and we can be sure that we won't be able to erase the thought from our minds. When we force ourselves to do something, most often we aren't successful. Don't forbid yourself to think about your work, and you will stop worrying so much about what you have left in the office.

– Mam dwa ulubione sposoby, aby sprawnie wrócić do pracy. Pierwszy: na dwa dni przed powrotem dzwonię do współpracowników i wypytuję się co u nich słychać i czy w firmie nie czeka na mnie „tornado”. To daje mi poczucie spokoju i pozwala cieszyć się końcówką urlopu. Drugi: spisuję na kartce lub w telefonie listę obowiązków na pierwsze dwa, a nawet trzy dni w pracy. Zrobienie dokładnego planu zawsze daje mi poczucie kontroli i już samo jej napisanie powoduje, że schodzi ze mnie ciśnienie.

– Czy zdarza Ci się tak, że w trakcie urlopu myślałaś o pracy i niemal każdego dnia Twoje myśli krążyły wokół niedokończonych spraw? Teraz, będąc już po nich wydaje Ci się, że właśnie przez to nie wypoczęłaś? Pomyśl sobie tak: nie masz w sobie wyłącznika „nie myśl o pracy” i nie zmuszaj się do tego, aby o niej zapomnieć, bo nigdy Ci się to nie uda. Badania psychologów to potwierdzają – wystarczy komuś powiedzieć, aby o czymś nie myślał (na przykład o zupełnie abstrakcyjnej rzeczy jak „niebieski słoń”) i możemy mieć pewność, że nie będziemy w stanie wyrzucić tej myśli z głowy. Jeśli się do czegoś zmuszamy najczęściej nam to nie wychodzi to dobrze. Nie zakazuj sobie tego, a sama zauważysz, że przestaniesz się tak bardzo przejmować tym, co zostawiłaś w biurze.

5E1A95725E1A9580

– "Set objectives and start to attain them. It will not be easy, but a sweet prize awaits you" – it sounds trivial, but repeating motivational clichés… really works. In spite of appearances, our brain is very easy to deceive, and we often start to perceive the repeated lines as our own thoughts. That is why reading motivational books can bring surprising effects. You will gain positive attitude by reading, for example, "Morze pomysłów na bezmiar szczęścia”  ("A Sea of Ideas to Attain Endless Happiness") by Mr Wonderful – it is a book that is very nicely published and full of positive thoughts which will shoo away the sadness connected with getting back to work.

– „Wyznaczaj sobie cele i zacznij je osiągać. Nie będzie lekko, ale czeka Cię słodka nagroda” – brzmi banalnie, ale powtarzanie sobie motywacyjnych frazesów… naprawdę działa. Nasz mózg wbrew pozorom łatwo oszukać, a często powtarzane teksty, zaczynamy w końcu traktować jak nasze własne myśli. To dlatego czytanie książek motywacyjnych może przynieść zaskakujące efekty. Pozytywne nastawienie zyskasz czytając na przykład „Morze pomysłów na bezmiar szczęścia” autora Mr Wonderful – to bardzo ładnie wydana i pełna pozytywnych myśli książka, która na pewno szybko przegoni pourlopowy smutek związany z powrotem do pracy.

5E1A9594

– When you are sitting with a mug of tea, think about the things at which you are best, what brings you pleasure at work, recall pleasant moments and funny situations (if there are no such situations – it's time to change your job ;)). A positive attitude may turn out to be an ideal solution to get back to work quickly and pleasurably.

– Gdy siądziesz z kubkiem herbaty pomyśl o tym, w czym jesteś najlepsza, co sprawia Tobie w pracy najwięcej przyjemności, przypomnij sobie miłe chwile i zabawne sytuacje (jeśli takich nie ma – czas na zmianę pracy ;)). Pozytywne nastawienie może okazać się idealną receptą na to, aby szybko i przyjemnie wrócić do pracy.

5E1A9597

– Marc Berman, a neurologist from the University of Michigan, has proven that close contact with nature has a similar influence on the human brain to meditation. If during the last day of your holiday leave, the weather is adverse for outdoor activities, don't worry and prepare aromatherapy for the evening. If you haven't got a special oil at hand, a scented candle or a favourite scrub with a rather intensive natural scent will be just fine (it shouldn't resemble the smell of a preparation used for washing bathtubs). After all, aromatherapy is a beautiful way to bring yourself some pleasure. Currently, the smell of mint and coffee is wafting in my bathroom, and that is thanks to a scrub by MARK Scrub. It is a natural cosmetic made of high-quality specially selected ingredients (what is most important, it doesn't contain any preservatives).

– Marc Berman, neurolog z University of Michigan, dowiódł, że obcowanie z naturą ma podobny wpływ na mózg człowieka jak medytacja. Jeśli ostatniego dnia urlopu pogoda nie sprzyja wyjściu na zewnątrz, nie martw się i przygotuj na wieczór aromaterapię. Jeśli nie masz pod ręką specjalnego olejku, to w zupełności wystarczy Ci na przykład zapachowa świeczka lub ulubiony peeling o dość intensywnym naturalnym zapachu (nie ma przypominać zapachu płynu do mycia wanny). W końcu aromaterapia jest pięknym sposobem sprawienia sobie przyjemności. W mojej łazience aktualnie rozprzestrzenia się zapach mięty i kawy, a to za sprawą peelingu marki  MARK Scrub. Jest to kosmetyk naturalny z wysokogatunkowych i wyselekcjonowanych składników (co najważniejsze nie zawiera konserwantów).5E1A9642

– Sometimes, it is simply worth saying aloud (in the presence of witnesses) that you cannot slobber over yourself, and returning to work ought to be treated as a challenge. Roll our sleeves up and just get cracking. It is best to start with the worst e-mails that require an immediate response or the most boring reports and just be over and done with them fast.

– Czasem warto po prostu powiedzieć sobie na głos (najlepiej przy świadkach), że nie może się rozczulać nad sobą, a powrót do pracy powinnyśmy potraktować jak wyzwanie. Zakasać rękawy i po prostu wziąć się do roboty. Na pierwszy ogień wziąć najgorsze maile do odpisania albo najnudniejsze sprawozdania i mieć to po prostu szybko z głowy.

5E1A9585

 

Dlaczego niektóre kobiety wyglądają jak milion dolarów?

5E1A9672

   A Hollywood star quickly paces through the streets of the New York City and disappears behind the door of a five-star hotel; a wife of a prominent politician gets on a yacht holding a Hermes bag in her hand; an editor of a prestigious fashion magazine gracefully gets out of a black Mercedes and presents her immaculate minimalist outfit to the photojournalists. We all know these magazine shots, in which women look like a million dollars.

   In the distant past, a woman from the upper classes always looked different than other female representatives of the society. The outfit was a determinant of her status; it had to fulfil certain norms and be really expensive. Impersonating an affluent lady was, therefore, impossible. Today, it is a lot easier to create the impression of a luxurious image. We all have at least one girl in the circle of our friends who knows how to do it, even though you can search for six digit numbers on her account in vain. Why do some women look like a million dollars? Check out the rules that they follow.

***

   Gwiazda Hollywood idzie szybkim krokiem ulicami Nowego Jorku i znika w drzwiach pięciogwiazdkowego hotelu; żona prominentnego polityka wsiada na jacht trzymając w ręku torebkę od Hermesa; redaktorka prestiżowego magazynu o modzie z gracją wysiada z czarnego Mercedesa i prezentuje fotoreporterom swój nienaganny minimalistyczny strój. Wszyscy znamy te zdjęcia z gazet, na których kobiety wyglądają jak milion dolarów. 

   W dalekiej przeszłości, kobieta z wyższych sfer zawsze wyglądała inaczej niż reszta przedstawicielek społeczeństwa. Strój był wyznacznikiem jej statusu, musiał spełniać określone normy i kosztować prawdziwy majątek. Podszywanie się pod majętną damę było więc niemożliwe. Dziś znacznie łatwiej jest stworzyć wrażenie luksusowego wizerunku. Wszystkie mamy w swoim towarzystwie chociaż jedną koleżankę, która to potrafi, chociaż na jej koncie na próżno szukać sześciocyfrowych liczb. Dlaczego niektóre kobiety wyglądają jak milion dolarów? Sprawdźcie zasady, którymi się kierują. 

5E1A9405

1. They always have immaculately stylised and clean hair.

Each day, stars and millionaires are visited by hairdressers. While they are browsing through their Instagram accounts, the masters of hairdressing see to it that their customers' hair looks perfect throughout the whole day. My mother often told me that it is better to leave the house without makeup than to leave it with unstyled and messy (or even worse: dirty) hair, as our hair is the reason why we come across as well-groomed and classy women. I don't mean elaborate constructions in the form of buns and perfect curls, but a fresh, light, and natural hairdo that is easy to create. After washing your hair, it is best to dry it upside down and carefully brush it with a dense brush. Then, use at least five wide curlers for the upper part of your hair and remove them after a couple of minutes. Apply smoothing cream that will, at the same time, nourish your hair (for example this one) and delicately apply some hairspray. Carrying a small brush or a comb in your handbag is a must – use them to brush or comb your hair when you've got a spare moment.

1. Zawsze mają nienagannie ułożone czyste włosy.

   Do gwiazd i milionerek codziennie przychodzą fryzjerzy. Kiedy one przeglądają Instagram, mistrzowie fryzjerstwa dbają o to, aby włosy ich podopiecznych przez cały dzień wyglądały idealnie. Moja mama często powtarzała mi, że lepiej wyjść z domu bez makijażu niż z nieułożonymi (albo jeszcze gorzej: nieumytymi) włosami, bo to one sprawiają, że prezentujemy się jak zadbane kobiety z klasą. Nie mam tu na myśli misternych konstrukcji w postaci koków i idealnych loków, ale świeżą lekką i naturalną fryzurę, którą łatwo stworzyć. Najlepiej będzie jeśli po umyciu włosów wysuszysz je trzymając głowę w dół i dokładnie rozczesując włosy gęstą szczotką. Następnie nałóż chociaż pięć szerokich wałków na wierzchnią część włosów i ściągnij je po kilku minutach. Wetrzyj we włosy produkt wygładzający i odżywiający je jednocześnie (na przykład ten) i delikatnie spryskaj lakierem. Koniecznie noś w torebce małą szczotkę lub grzebień i w wolnej chwili przeczesz włosy. 

5E1A9224

Professional Therapy Repair Balm Spray is a very rich no-wash conditioner in a spray. This is a treatment for hair that is damaged after the summer and sunbathing. I additionally use a mask from the same line. The brand has prepared a 20% discount for you on all products on Biutiq.pl. It is enough to insert the code "kasia20" during the purchase.

2. They fit their clothes at the dressmaker's, or even better: their clothes are tailor-made!

Trousers, shirts, coats, skirts, and mainly dresses are clothes which should be ideally fitting our figure. Trouser legs that are too long, a waist that is too high, shoulders that are too wide are slips that can be spotted at first glance. They immediately give away our sloppiness. Therefore, since I can remember, I've been visiting my dressmaker. I come to my dressmaker with each newly bought item that doesn't fit me perfectly.

Girls who really want to stand out and pay much attention to details sometimes decide to go for tailor-made clothes. In the past, it was indeed quite an investment, but today, you can find cheaper and equally good solutions. Not being able to find a classic black dress that has a cut reminiscent of the 50s style in the shops, I decided to get a tailor-made one. I submitted my measurements on-line (on SzyjemySukienki), chose a project, and after two weeks, an ideal dress arrived at my home.

Professional Therapy Repair Balm Spray to bardzo bogata odżywka w formie sprayu, która nie wymaga spłukiwania. To kuracja dla włosów zniszczonych po lecie i kąpielach słonecznych. Ja używam dodatkowo maski z tej samej serii. Marka przygotowała dla Was 20% rabatu na cały asortyment sklepu Biutiq.pl, wystarczy, że przy zakupach wpiszecie kod: kasia20.

2. Ubrania dopasowują u krawcowych, albo jeszcze lepiej: szyją na miarę!

Spodnie, koszula, płaszcze, spódnice i przede wszystkim sukienki to ubrania, które powinny być idealnie dopasowane do naszej sylwetki. Za długie nogawki, zbyt wysoki stan, za szerokie ramiona to gafy, które widać na pierwszy rzut oka. Od razu zdradzają naszą niedbałość. Dlatego odkąd pamiętam korzystam z usług krawcowej i odnoszę do niej każdą nowo zakupioną rzecz, która nie leży na mnie idealnie. 

Dziewczyny, które naprawdę chcą się wyróżniać i przywiązują dużą wagę do detali decydują się czasem na szycie ubrań u krawca. Kiedyś była to faktycznie spora inwestycja, ale dziś można znaleźć tańsze a równie dobre rozwiązania. Ja, nie mogąc znaleźć w sklepach klasycznej czarnej sukienki, nawiązującej krojem do lat pięćdziesiątych zdecydowałam się na jej uszycie. Przez internet (na stronie SzyjemySukienki) podałam swoje wymiary, wybrałam projekt i po dwóch tygodniach dotarła do mnie idealna sukienka. 

5E1A9776

Wybrałam model Vivien (można wybrać dowolny kolor), ale poprosiłam o brak tiulu pod spódnicą, aby nie była zbyt szeroka.

I chose Vivien model (you can choose any colour), but I didn't want it to have any tulle beneath the skirt so that it wouldn't be too wide.

3. They choose neat neutral colours remembering about their contrast at the same time.

There exist a couple of colours that are allies of elegance. Black, white, navy blue, grey hues, warm beiges always look sophisticated. In fact, summon up the most gorgeous outfits that went down in the history of cinema – almost all of them were based on classic combinations. The stars of our times, also on a daily basis, often opt for a combination of black colour and a white accent – they simply know that this combination won't ever let them down.

4. They have few things, but they know what to wear.

Well, maybe it isn't the whole truth, but surely, their wardrobes aren't overfilled with clothes. Even if they have got plenty, the clothes are arranged, and each piece has its place. It allows them to choose elegant everyday outfits easily. Owing to a well-organised wardrobe, they are better at assessing what clothes they need and, thanks to that, they less frequently decide to go shopping. If they arrive at a conclusion that they want to buy something, they conscientiously browse through the offer of various stores (of course, on-line so that no one can see them). They focus on one piece, define its characteristics (cut, colour, fabrics used), and search for it until they find an ideal one. A head start in such a search is using special mobile phone apps that are helpful while shopping anywhere – be it during a trip, in a café, or in your own bed in the evening. While using Domodi app (the app is available in Google Play for Android or in App Store), you can find multiple on-line stores (i. a. Zalando or Answear), which I often use myself. You can also add products to your "favourites list" and move to the shop with a single click. Moreover, with this app, you won't miss special offers and sales, and you will always be informed about the best ones. That's a really good solution to do some shopping in a more reasonable way.

3. Wybierają schludne neutralne kolory, jednocześnie dbając o ich kontrast.

  Istnieje kilka barw, które są sprzymierzeńcami elegancji. Czerń, biel, ciemny granat, szarości, ciepłe beże zawsze wyglądają szlachetnie. Przypomnijcie sobie zresztą najbardziej zjawiskowe kreacje, które zapisały się w historii kina – prawie wszystkie bazowały na klasycznych połączeniach. Gwiazdy naszych czasów, także na co dzień, często decydują się na czerń z białym akcentem – po prostu wiedzą, że ta kombinacja nigdy ich nie zawiedzie.

4. Mają niewiele rzeczy, ale zawsze wiedzą co na siebie włożyć.

No, może to nie do końca prawda, ale z całą pewnością ich szafy nie są przepełnione. Nawet jeśli mają wiele ubrań, to są one poukładane i każda z rzeczy ma swoje miejsce. To pozwala im z łatwością wybierać eleganckie zestawy na co dzień. Dzięki dobrze zorganizowanej garderobie, potrafią lepiej ocenić czego im jeszcze brakuje, a dzięki temu rzadziej decydują się na zakupy. Jeśli postanowią coś kupić, to skrupulatnie przeglądają ofertę sklepów (oczywiście przez internet, tak żeby nikt nie widział). Skupiają się na jednej rzeczy, określają jej cechy (krój, kolor, skład materiału,) i szukają jej tak długo, aż znajdą tę idealną. Dużym ułatwieniem w takich poszukiwaniach jest korzystanie ze specjalnych aplikacji na telefonie, które pozwalają robić zakupy wszędzie – czy to w trakcie podróży, czy w kawiarni, czy wieczorem we własnym łóżku. W aplikacji Domodi (aplikacja jest dostępna w Google Play dla Androida albo w App Store) znajduje się mnóstwo sklepów internetowych (m.in Zalando czy Answear), z których sama często korzystam. Można też dodawać produkty do listy "ulubionych" i przejść do sklepu za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto z tą aplikacją nie przegapi się promocji i wyprzedaży, a o najlepszych zostaniesz specjalnie powiadomiona. To naprawdę dobry sposób, aby robić rozsądniejsze zakupy.

5E1A9433

5. They don't try to pretend they're somebody else.

You don't have to be a millionaire to be confident, but without confidence, we won't look like a million dollars. Girls who have well-established self-esteem don't have to and don't even want to pretend that they are somebody else. It is important to avoid hiding oneself in the process of building one's image. Keeping the above principles in mind, create your own luxury symbols that are characteristic only of you. For Audrey Hepburn, these were black ballet flats that she simply found comfortable, for Jackie Kennedy, these were large sunglasses, and for the Olsen sisters, it is the "black total look" from Monday till Friday. For me, such a thing is my camera with which I rarely part. And what about you?

5. Nie próbują udawać kogoś innego.

   Nie trzeba być milionerką aby być pewną siebie, ale bez pewności siebie nie będziemy wyglądać jak milion dolarów. Dziewczyny, które są przekonane o własnej wartości nie muszą i nie chcą udawać kogoś kim nie są. To ważne, aby budując swój wizerunek nie przykryć przypadkiem samej siebie. Pamiętając o powyższych zasadach, stwórz swoje własne symbole luksusu, charakterystyczne tylko dla Ciebie. Dla Audrey Hepburn były to czarne baletki, w których było jej po prostu wygodnie, dla Jackie Kennedy wielkie okulary "muchy", a dla sióstr Olsen "black total look" od poniedziałku do piątku. Dla mnie, taką rzeczą jest mój aparat, z którym właściwie się nie rozstaje. A dla Ciebie?

5E1A9756

Kilka najczęściej Google’owanych pytań związanych z urodą i kosmetykami

5E1A3463

   Once, I read that if you can't find something in Google, it means that it doesn't exist. On the Internet, you can find everything and thus, it comes as no surprise that it is exactly the place where we search for answers to most of our burning questions. Can this beauty spot be cancerous? How to naturally enlarge your breasts? Why do we snore? These are only a couple of examples on the great (and often illusory) hopes we place on the electronic encyclopaedia of knowledge. Come to think of it, the women's forum dealing with the topic of beauty is one of the fifty most popular websites in Poland! Out of millions of more or less surrealistic questions concerning body care, I've found the ones which are most burning for us and decided to provide you with an answer.  I hope that they will come in handy.

***

   Przeczytałam kiedyś, że jeśli czegoś nie możesz znaleźć w wyszukiwarce Google, to znaczy, że to nie istnieje. W internecie jest wszystko, nic więc dziwnego, że odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań szukamy właśnie tam. Czy ten pieprzyk to rozwijający się rak skóry? Jak naturalnie powiększyć piersi? Dlaczego chrapiemy? To tylko kilka przykładów na to, jak wielkie (i często złudne) nadzieje pokładamy w elektronicznej encyklopedii wiedzy. Tylko pomyśleć, że forum dla kobiet zajmujące się tematyką urody jest jedną z pięćdziesięciu najpopularniejszych stron internetowych w Polsce! Spośród milionów mniej lub bardziej surrealistycznych pytań dotyczących pielęgnacji znalazłam te, które nurtują nas najbardziej i postanowiłam podać Wam odpowiedzi na tacy.  Mam nadzieję, że okażą się przydatne.

5E1A3548

1. Why do women older than 25 years of age get spots?

   It might seem that pimples and unaesthetic clumps under our skin are a nuisance only to the teenage girls. Unfortunately, that's not the case and even in adult life, we have many problems connected with them. There exist a number of reasons: hormonal fluctuation (check your prolactin level), eating products with high content of lactose (try to stop drinking coffee with milk for three months and check whether you can notice any difference), and the excess of sugar in the diet. However, the most trivial reason for imperfections on our skin is wrong makeup removal. Do you remove your makeup until the cotton pad is perfectly clean? Aha! Got you! This evening activity should become a routine, just like brushing your teeth in the morning. You can't trivialise the choice of cosmetics as well. Their composition shouldn't include synthetic substances. I avoid cleansing milk because after using it, my skin feels weighed down. However, I never part with micellar water. I can surely recommend you cosmetics by Balneokosmetyki with cactus extract that cleanses and moisturises the skin, while maintaining high water content in the epidermis for a long period at the same time (in order for you to check its influence on your skin, Balneokosmetyki has prepared a 20% discount on micellar water for all the readers. You need to insert the code "rabat" during the purchase).

1. Skąd biorą się wypryski u kobiet po 25 roku życia?

   Mogłoby się wydawać, że wypryski i nieestetyczne grudki pod skórą są problemem wyłącznie nastolatek. Niestety tak nie jest i nawet w dorosłym życiu mamy z nimi wiele problemów. Istnieje kilka przyczyn: wahania hormonalne (zbadaj poziom prolaktyny), spożywanie produktów z wysoką zawartością laktozy (spróbuj wyeliminować kawę z mlekiem na trzy miesiące i sprawdź, czy zauważysz różnicę) i nadmiar cukru w diecie. Najbardziej trywialną przyczyną niedoskonałości na skórze jest jednak źle wykonany demakijaż. Czy zmywasz makijaż aż do momentu, gdy wacik jest idealnie czysty? Aha! I tu Cię mam. Ta wieczorna czynność powinna być dla Ciebie rutyną, jak mycie zębów z rana. Nie można też bagatelizować kwestii doboru kosmetyków. Ich skład nie powinien zawierać sztucznych substancji. Ja unikam też mleczka do twarzy bo, moja skóra po jego użyciu jest obciążona. Nie rozstaję się natomiast z płynem micelarnym. Na pewno mogę polecić kosmetyk marki Balneokosmetyki, z wyciągiem z kaktusa, który oczyszcza skórę, a także nawilża ją, utrzymując jednocześnie na długo zasoby wody w naskórku (abyś i ty mogła sama przekonać się o jego działaniu, Balneokosmetki przygotowało dla wszystkich Czytelniczek kod rabatowy na hasło "rabat" otrzymacie aż 20% rabatu na płyn micelarny).5E1A3571

2. How to get rid of dry skin on our heels?

   It is best to walk barefoot along the beach coast regularly, but I assume that this piece of advice isn't particularly useful for many people. Therefore, you need to move to the seaside or take care of them in a special way (I recommend soaking them in sea salt or linseed pap). Excessive skin dryness, its tendency to keratinisation and cracking may be an outcome of hypothyroidism – it is essential to take the blood tests. Enrich your diet with vitamin A. The greatest amount of it can be found in fish oil, sweet potatoes, carrots, kale, and spinach.

3. How to prevent ingrown hair after epilation?

   This problem is the nightmare of every third Polish woman. If you experience the problem with ingrown hair after epilation as well, first and foremost, remember about the exfoliation of dead skin cells which block the growing process of our hair (use exfoliating scrub even up to three times a week). If only it was that easy…I remember about my exfoliating scrub maximally once a month. Most frequently I think of it when I've already got out of the shower and put on my towel. However, in the case of ingrown hair, cosmetic producers have found a real panacea, and it is enough to use it only three times a week to forget about this issue. You don't have to take my word for it, it is enough that you test this cosmetic – Bump eRaiser. Remember! Never use tweezers to remove the ingrown hair! I know that it's tempting, but it's the worst solution because it is the quickest way leading to infection.

2. Jak zlikwidować suchą skórę na piętach?

   Najlepiej regularnie chodzić boso brzegiem morza, ale domyślam się, że ta rada nie jest przydatna dla wielu osób. Dlatego musisz przeprowadzić się nad morze lub zająć się nimi w szczególny sposób (polecam moczenie stóp w soli morskiej lub kleiku z siemienia lnianego). Nadmierna suchość skóry, jej skłonność do rogowacenia i pękania może wynikać z niedoczynności tarczycy – koniecznie zrób badania krwi. Swoją dietę wzbogać w witaminę A, której najwięcej jest w rybim tranie, słodkich ziemniakach, marchwi, jarmużu i szpinaku.

3. Jak zapobiec wrastaniu włosków po depilacji?

   Z tym problemem spotyka się co trzecia Polka. Jeśli i Ty masz kłopot z wrastaniem włosów po depilacji, przede wszystkim dbaj o złuszczanie martwego naskórka, który blokuje im wyjście (peeling stosuj nawet trzy razy w tygodniu). Gdyby to było takie łatwe…  sama o peelingu pamiętam maksymalnie raz w miesiącu. Najczęściej przypominam sobie o nim jak już wyszłam spod prysznica i opatuliłam się ręcznikiem. W przypadku wrastających włosów producenci kosmetyków znaleźli jednak prawdziwe panaceum, które wystarczy stosować trzy razy w tygodniu, aby zapomnieć o tym problemie. Nie musicie wierzyć mi na słowo, wystarczy, że przetestujecie ten kosmetyk – Bump eRaiser. Pamiętaj! Nigdy nie usuwaj włosków pęsetą! Wiem, że to kusi, ale to najgorszy sposób, bo najszybciej prowadzi do zakażenia.5E1A3526

4. How to remove hair permanently?

   We've heard about laser hair removal for years. If you were discouraged by hair removal a couple of years ago because the pain was unbearable and the effect resembled more curling iron burns than silky-smooth skin, I've got great news for you. The technology has gone forward in this field and at good beauty parlours, you can remove your hair for good without any problem and almost pain-free. It is best to check your friends' opinions and visit a verified place. I can recommend Balola beauty parlour in Sopot. It can boast a cutting-edge diode laser. Really, permanent hair removal with this method isn't painful, and the effect is visible after four, maximally six sessions – it depends on the width of your hair.

4. Jak usunąć włosy na stałe?

   O depilacji laserowej słyszymy już od lat. Jeśli kilka lat temu zraziłaś się do tej metody usuwania włosów, bo ból był nie do zniesienia, a efekt przypominał raczej poparzenia od żelazka, a nie jedwabiście gładką skórę, to mam dla Ciebie dobrą informację. Technika poszła w tej dziedzinie do przodu i w dobrych salonach kosmetycznych możesz bez problemu i większego bólu usunąć włosy na stałe. Najlepiej jest zasięgnąć języka wśród koleżanek i wybrać się do miejsca sprawdzonego. Ja mogę polecić salon Balola w Sopocie, który może poszczycić się najnowszej technologii laserem diodowym. Faktycznie, usuwanie włosów na stałe tą metodą nie boli, a efekt jest widoczny po czterech, maksymalnie sześciu sesjach – to zależy od grubości włosów.

5E1A3485

5. How to take care of dry, damaged, and brittle hair?

   First and foremost, think about the main factor that may lead to the deterioration of the condition of your hair – everyday blow drying, using a curling iron, excessive sun exposure, or maybe too frequent visits to the swimming pool? Don't worry – I won't be elaborating on the fact that you have to stop blow drying and straightening your hair, let's not exaggerate. However, you need to remember to secure your hair before each of the above-mentioned activities (it is best to use a no-wash conditioner). Regular trimming of the ends also has a beneficial impact on the appearance of our hair (regular – that doesn't mean once a year, but, at least, once every two months!). You're surprised that your hair looks poorly despite the fact that you use a conditioner after each washing? Admit it – how long does it stay on your head? I bet that no longer than thirty seconds. Unfortunately, that is definitely too short a period of time! If you haven't got enough time, at least choose a good-quality conditioner or apply coconut oil on the dry hair ends in the evening and rinse it thoroughly in the morning, even before washing your hair. In Rossmann, you can buy Biovax Glamour Pearl Oleokrem, an inexpensive, yet very intensely moisturising, hair product. It has a unique combination of oils and light creamy texture. Many people are afraid of using oils, owing to the effect of weighing their hair down. In this case, owing to the appropriate proportions, you will avoid this unwanted effect (now, you can buy all of L’biotica cosmetics with a 20% discount on their website – the code is "oleo20" and it is valid for a whole week, until 29.08.2016).

5. Jak pielęgnować suche, zniszczone i łamliwe włosy?

   Przede wszystkim pomyśl co najbardziej może osłabiać kondycję Twoich włosów – codzienne suszenie, nakręcanie ich na lokówkę, nadmierna ekspozycja na słońce, a może częste chodzenie na basen? Nie martw się – nie będę teraz pisać o tym, że masz przestać suszyć i prostować włosy, bez przesady. Musisz jednak pamiętać o tym, aby  zabezpieczać je przed każdą z wyżej wymienionych czynności (najlepiej odżywką bez spłukiwania). Regularne podcinanie końcówek ma również zbawienny wpływ na wygląd włosów (regularne – czyli nie raz na rok, tylko co najmniej raz na dwa miesiące!). Dziwisz się, że Twoje włosy źle wyglądają pomimo tego, że używasz odżywki po każdym myciu? Przyznaj się, jak długo pozwalasz jej pozostać na głowie? Założę się, że nie dłużej niż trzydzieści sekund. Niestety, to zdecydowanie za krótko! Jeśli nie masz czasu, to przynajmniej dbaj o to, aby odżywka była dobrej jakości lub wieczorem przed spaniem, na suche końcówki nałóż olej z kokosa i rano dokładnie go spłucz, jeszcze przed umyciem włosów. W Rossmannie możesz kupić Biovax Glamour Pearl Oleokrem, niedrogi ale bardzo intensywnie nawilżający produkt. Ma niestandardowe połączenie olejów i lekkiej konsystencji kremu. Wiele osób obawia się stosowania olejów, ze względu na efekt obciążenia włosów. Tutaj, dzięki odpowiednim proporcjom unikniesz tego niechcianego efektu (teraz na stronie Biutiq – autoryzowany sklep marki L’biotica, możesz kupić wszystkie kosmetyki z 20% rabatem, kod rabatowy: oleo20, ważny przez tydzień, do 29.08.2016).

5E1A3486

6. Why don't I lose weight despite exercises and being on a diet?

   There might be a couple of reasons: first and foremost, you should get your blood tested. Check your thyroid hormones – TSH, FT3, and FT4. If their level is too high, you will probably find the reason for your problems with weight. Paradoxically, too much of physical activity may lead to weight gain. The best solution is moderate physical activity (exercising for forty-five minutes three to four times a week should be more than enough). Unfortunately, with age, we also have to be more meticulous while monitoring the intake of calories. Each of us leads a different lifestyle. Therefore, take a moment to analyse carefully how much you can actually eat during the day. If you have got an active job and you don't sit behind your desk for half of the day, you can allow yourself to eat a larger portion of pasta. In the past, we got away with eating a sweet bun or a bar of chocolate, today, if you are close to thirty, indulge yourself with such treats as rarely as possible. Remember, however, that your diet ought to be rich in selenium, zinc, and iron.

6. Dlaczego nie chudnę pomimo ćwiczeń i diety?

   Przyczyn może być kilka: Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinnaś zbadać krew. Sprawdź hormon tarczycy TSH, jeśli jego wartość będzie za wysoka, to prawdopodobnie znalazłaś przyczynę Twoich problemów z odchudzaniem (warto też zbadać poziom FT3 i FT4). Paradoksalnie, zbyt duży wysiłek fizyczny może powodować przybieranie na wadze. Najlepsza jest umiarkowana aktywność (trzy, cztery razy w tygodniu po czterdzieści pięć minut powinno w zupełności wystarczyć). Niestety, z wiekiem musimy również uważniej pilnować dostarczanych do organizmu kalorii. Każda z nas prowadzi różny tryb życia. Dlatego poświęć chwilę na dokładne przeanalizowanie ile, tak naprawdę, możesz zjeść w ciągu dnia. Jeśli prowadzisz aktywny tryb pracy i nie siedzisz za biurkiem połowę dnia, możesz pozwolić sobie na zjedzenie większej porcji makaronu. Kiedyś zjedzenie drożdżówki, czy tabliczki czekolady uchodziło na sucho, dziś jeśli zbliżasz się do trzydziestki na takie wybryki pozwalaj sobie jak najrzadziej. Pamiętaj natomiast, aby Twoja dieta była bogata w selen, cynk i żelazo. 

5E1A3490

5 kosmetyków, które pomogą Ci wyglądać jak gwiazdy z Instagramu

5E1A3150

   Ideally contoured faces, raven-black brows, tan that seems to be an outcome of a two-week holiday spent on Greek islands, matte lips with a coat of Kylie Jenner's lipsticks, and a waistline that really makes one's head spin – in many cases, Instagram stars tend to be very similar to one another and their looks are often over-the-top. If you add the overuse of apps changing facial features on top of that, models in fashion magazines (which are greatly edited in Photoshop) come across as more natural. Something that was supposed to become an alternative to professional photo shoots in Vogue became its own caricature. But! Slightly dismayed, I need to admit that some of the tricks borrowed from girls, who are famous for taking perfect selfies and spending more than half of their year in the pool and the second half in Paris (with short breaks for getting back to the pool), might also become useful for mere mortals who don't even have Instagram accounts.

1. Double Wear Foundation by Estee Lauder

This product is another proof that word-of-mouth recommendations work best. I heard about the magical properties of this foundation from my good friend; however, I didn't pay any attention to this piece of information. Only when I had familiarised myself with the famous instagrammer pitching this product (and her makeup was really p e r f e c t) did I decide to give it a go. Surely, it isn't a foundation which can be used on a daily basis (and if Instagram stars do that, I really feel sorry for them) because it is heavy. However, its coverage is unsurpassed – it will be ideal for important events.

***

   Idealnie wykonturowane twarze, kruczoczarne brwi, opalenizna jak po dwóch tygodniach spędzonych na greckich wyspach, matowe usta wymalowane pomadkami od Kylie Jenner i wcięcia w talii przyprawiające o zawrót głowy – instagramowe gwiazdy w wielu przypadkach są do siebie bardzo podobne i często przesadzają. Jeśli doda się do tego nadużywanie aplikacji, zmieniających rysy twarzy, to bardziej naturalne okazują się być modelki w modowych magazynach (solidnie podkręconych przez photoshop). Coś co miało być alternatywą dla profesjonalnych sesji zdjęciowych w Vogue'u, stało się swoją własną karykaturą. Ale! Z lekką konsternacją muszę przyznać, że niektóre patenty zapożyczone od dziewczyn słynących z robienia perfekcyjnych selfie i spędzających ponad połowę roku w basenie, a drugą połowę w Paryżu (z drobnymi przerwami na powrót do basenu), mogą przydać się także zwykłym śmiertelniczkom, które konta na Instagramie nawet nie posiadają. 

1. Podkład Double Wear marki Estee Lauder 

Ten produkt, to kolejny przykład na to, że poczta pantoflowa sprawdza się najlepiej. O magicznych właściwościach tego podkładu powiedziała mi moja dobra koleżanka, ale kompletnie nie przywiązałam do tej informacji wagi. Dopiero gdy poznałam słynną instagramowiczkę zachwalającą ten produkt (a jej makijaż był naprawdę p e r f e k c y j n y) postanowiłam dać mu szansę. Z pewnością nie jest to podkład, który można stosować codziennie (i jeśli gwiazdki instagrama to robią, to bardzo współczuję) bo jest ciężki, natomiast jego krycie nie ma sobie równych – idealnie sprawdzi się na wielkie wyjścia. 

5E1A2944

2. Creams, supplements, face masks, or a serum with vitamin C

Vitamin C is one of the few cosmetic ingredients which really give visible results when it comes to the appearance of my skin. It becomes smoother and more radiant. In this case, it is worth undergoing treatment, which is based on this ingredient, in a beauty parlour, but you can also prepare a face mask at home. It is enough to take vitamin C in pills and crumble it, dissolve the obtained powder in a small amount of water, and apply on your face. However, during such a series of treatments, you have to be careful when it comes to sun exposure – at least, that is what my dermatologist claims, even though I am aware that the opinions are divided. I think that it is better to be safe than sorry and thus, for everyday skin care, I choose cosmetics which, despite their vitamin C contents, can be used on sunny days (I eagerly recommend a serum by Mincer Pharma that you can see in the picture below and which contains such properties).

2. Kremy, suplementy, maseczki czy serum z witaminą C

Witamina C to jeden z niewielu składników kosmetyków po których widzę prawdziwą poprawę wyglądu mojej skóry. Jest dzięki niej gładsza i bardziej promienna. Warto w tym przypadku skorzystać z zabiegu opartego o ten składnik w gabinecie kosmetycznym, ale można też przygotować maskę w domu. Wystarczy pokruszyć witaminę C w tabletkach, rozpuścić w niewielkiej ilości wody i nałożyć na twarz. W trakcie jej stosowania trzeba jednak uważać na ekspozycję słoneczną – tak przynajmniej twierdzi moja pani dermatolog, chociaż wiem, że zdania w tej kwestii są podzielone. Ja jednak wolę chuchać na zimne i do codziennej pielęgnacji wybieram te kosmetyki, które mimo zawartości witaminy C mogą być stosowane w słoneczne dni (gorąco polecam serum marki Mincer Pharma na zdjęciu poniżej, które posiada takie właściwości). 

5E1A2923 5E1A2996

3. Highlighter

It is one of the favourite cosmetics of make-up artists, as a skilfully highlighted face reflects light and, owing to that, looks great in pictures. Recently, my favourite cosmetic has been… loose powder eye shadow by Inglot which has been part of my make-up bag for a while now (unfortunately, the number has already worn down). I use a powder brush and apply a little bit of this product on my cheeks and the bridge of my nose with delicate strokes.

4. Bronzing powder

If I'm having a bad day and, after looking in the mirror, I know that my appearance ideally reflects the state of my mind, I use two things – a sweater or a blouse in white and… a bronzing powder. I'm not a great fan of strong tan, but a little bit of terracotta colour immediately makes us look more healthy, younger, and, altogether, we can apply a smaller amount of makeup. Girls, who professionally deal with taking "selfies," are well aware of that – bronzing powder is probably their favourite cosmetic also because it works well when it comes to the currently popular face contouring. I use the one by Swederm, which has been recently available in a package containing a mirror (I've got a discount code on this product for you! It is enough to insert the code SwedermKasia during the purchase, and you will be able to buy the bronzing powder with a mirror for 75 PLN instead of 95 PLN).

3. Rozświetlacz

To jeden z ulubionych kosmetyków makijażystów, bo umiejętnie rozświetlona twarz odbija światło i dzięki temu dobrze wygląda na zdjęciach. Ostatnio, moim ulubionym kosmetykiem jest… sypki cień do powiek marki Inglot, który jest w mojej kosmetyczce od dawna (numer niestety już się starł). Nakładam odrobinę tego produktu na pędzel do pudru i delikatnym muśnięciem nakładam na policzki i grzbiet nosa.

4. Bronzer 

Jeśli mam zły dzień, a po spojrzeniu w lustro wiem już, że mój wygląd idealnie odzwierciedla stan mojego umysłu, to sięgam po dwie rzeczy – sweter lub bluzkę w białym kolorze i… bronzer. Nie jestem wielką fanką mocnej opalenizny, ale odrobina koloru terakoty sprawia, że od razu wyglądamy zdrowiej, młodziej i summa summarum możemy nałożyć mniej makijażu. Doskonale wiedzą o tym dziewczyny, które zawodowo zajmują się robieniem "selfie" – brozner to chyba ich ulubiony kosmetyk, także dlatego, że dobrze sprawdza się przy popularnym dziś konturowaniu twarzy. Ja używam ten marki Swederm, który od niedawna można kupić w opakowaniu zawierającym lusterko (mam dla Was kod rabatowy na ten produkt! wystarczy wpisać kod "SwedermKasia" w trakcie dokonywania zakupu, a będziecie mogły kupić bronzer z lusterkiem w cenie 75 złotych zamiast 95 złotych). 

5E1A2951 5E1A2967

5. Nude eyeshadow palette

Instagram old hands want to look natural; therefore, they seldom opt for strong colours when it comes to eye shadows. Soft brown and beige colours are their favourite ones. I'm not a great fan of intricate makeup (even though some of them are really pretty, check out here), and I prefer a more delicate version which can be applied quickly. I use Bobbi Brown NUDE ON NUDE eyeshadow palette. First, I use a warm beige eye shadow on the whole lid, then, I use a fine angle brush to apply dark brown eye shadow on the upper lash line. Finally, I apply a generous coat of mascara. And that's it.

5. Paleta cieni w kolorach beżów i brązów

Instagramowe wyjadaczki chcą wyglądać naturalnie, dlatego rzadko kiedy decydują się na mocne kolory cieni do powiek. Stonowane brązy i beże to ich ulubione kolory. Ja nie przepadam za misternymi makijażami (chociaż niektóre są naprawdę ładne, sprawdźcie tutaj) i preferuję delikatniejszą wersję, którą można wykonać bardzo szybko. Wykorzystuję do niej paletę cieni Bobby Brown NUDE ON NUDE. Najpierw na całą ruchomą powiekę cień w kolorze ciepłego beżu, następnie cienkim, ściętym pędzlem nakładam ciemnobrązowy cień przy samej linii rzęs. Na koniec mocno tuszuję rzęsy. I to wszystko. 

5E1A3046-2 5E1A3001 5E1A3003 5E1A3156

If you managed to spot out other tricks of Instagram stars, let me know about them in your comments. Have a nice afternoon!

Jeśli udało Wam się wyłapać inne triki instagramowych gwiazd, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Miłego popołudnia!